Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Jaki będzie wpływ danej inwestycji na stan wód?

​29 stycznia na spotkaniu Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej, jej uczestnicy podjęli decyzję o stworzeniu podgrupy dedykowanej opracowaniu wytycznych w zakresie wpływu inwestycji na stan wód.

Do udziału w pracach podgrupy zaproszone zostaną zarówno instytucje, które już biorą udział w pracach grupy: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, regionalne dyrekcje ochrony środowiska i urzędy marszałkowskie, jak również inne podmioty zaangażowane w proces oceny wpływu inwestycji (Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska).

Głównym celem prac podgrupy będzie:
a) Określenie źródeł danych/informacji niezbędnych do wykonania oceny wpływu inwestycji na stan wód zgodnej z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej.
b) Określenie sposobu oceny wpływu inwestycji na stan wód.
c) Określenie sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia/niestwierdzenia negatywnego wpływu inwestycji na stan wód.

Szczegółowe informacje na temat prac planowanej podgrupy będą się sukcesywnie pojawiać w zakładce Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej.

Zdjęcie: Frans Schouwenburg Rotterdam - Holland CC BY-NC 2.0

Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.