Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Adaptacja do zmian klimatu – narzędzia i dobre praktyki

​Spotkanie odbyło się 21 kwietnia w Ministerstwie Środowiska z licznym udziałem osób m.in. z Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska oraz urzędów marszałkowski. Tematy wystąpień były wynikiem ankiety przeprowadzonej wśród uczestników i uczestniczek grupy i skupiały się przede wszystkim na poszukiwaniu praktycznych narzędzi zarządzania kwestiami adaptacji do zmian klimatu – zarówno na poziomie krajowym (działania międzynarodowe), jak i regionalnym oraz lokalnym.

Pierwsze wystąpienie – przygotowane przez p. Monikę Antosik z Ministerstwa Spraw Zagranicznych – przybliżyło uczestnikom spotkania główne wnioski z Porozumienia 21. konferencji w sprawie klimatu w 2015 r. oraz założenia międzynarodowego porozumienia Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030, którego celem jest ograniczanie ryzyka występowania i skutków katastrof naturalnych.

Następnie p. Piotr Czarnocki z Ministerstwa Środowiska przedstawił główne zagadnienia związane z klimatem w procesie oceny oddziaływania na środowisko, a p. Marcin Grądzki (również z Ministerstwa Środowiska, wiceprzewodniczący grupy roboczej) - narzędzia, dokumenty i rozwiązania techniczne w obszarze zmian klimatu stosowane w innych krajach Unii Europejskiej.

Duże zainteresowanie grupy wzbudziła kolejna prezentacja przygotowana przez p. Tatianę Tymosiewicz z Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury na temat możliwości zarządzania kwestiami klimatu za pomocą narzędzi planowania przestrzennego.

Spotkanie zakończyło się przedstawieniem aktualnych działań Ministerstwa Środowiska w obszarze adaptacji do zmian klimatu, w tym projektu finansowanego z Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko", którego celem jest stworzenie strategicznych planów adaptacji do zmian klimatu dla wszystkich polskich miast powyżej 90 tys. mieszkańców. Planowane jest włączenie grupy roboczej ds. adaptacji do zmian klimatu do współpracy z wykonawcami planów oraz w poszczególne działania zaplanowane w ramach projektu. Materiały ze spotkania są już dostępne w zakładce "Grupy Robocze".

Sekretariat Sieci serdecznie dziękuję wszystkim prelegentom i prelegentkom za chęć podzielenia się swoją wiedzą z osobami uczestniczącymi w spotkaniu.

Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.