Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

VIII Posiedzenie Plenarne Sieci


W dniu 5 grudnia 2016 r. odbyło się VIII Posiedzenie Plenarne krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju".
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek tworzących sieć: Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, Urzędów Marszałkowskich, a także inni zaproszeni goście.

Spotkanie otworzyli Pan Marek Kajs, Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Pan Andrzej Dworzak, Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Posiedzenie poprowadziła Pani Patrycja Stawiarz, Dyrektor Departamentu Realizacji Projektów Środowiskowych.

Dyrektor Marek Kajs powitał uczestników posiedzenia plenarnego i podziękował za ogromne zaangażowanie i determinację podczas prac w Grupach Roboczych: "Wszyscy jesteśmy zgodni co do konieczności dalszej realizacji zadań i usprawniania działań Sieci. Podczas dzisiejszego spotkania podsumujemy prace w poszczególnych Grupach Roboczych w 2016 roku i omówimy plany działań na kolejny rok." Wyraził również nadzieję, że spotkanie będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, co przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy Grup Roboczych. Zachęcił też do dyskusji i przedstawiania pomysłów na temat rozszerzenia zakresu działań Sieci, jej usprawnień czy ewentualnego powstania nowych Grup Roboczych.

Dyrektor Andrzej Dworzak dodał: "Dalsze działanie Grup Roboczych w ramach Sieci jest ważne, ponieważ środki z nowej perspektywy finansowej należy w dobry sposób wykorzystać. Mam nadzieję, że podczas prezentacji poszczególnych Grup Roboczych zastanowimy się nad dalszym sposobem funkcjonowania Sieci, czy warto coś zmienić, w którym kierunku się rozwijać. Najważniejsze, żeby działania podjęte w ramach Grup Roboczych przyniosły wymierne korzyści, nie tylko dla środowiska, ale i dla ludzi."
W trakcie posiedzenia plenarnego przedstawiciele poszczególnych Grup Roboczych, funkcjonujących w ramach sieci, zaprezentowali swoje osiągnięcia i efekty prac, które udało się zrealizować w roku 2016, a także przedstawili wstępne plany działania na kolejny rok. Dodatkowo w ramach spotkania poruszone zostały kwestie związane z powołaniem nowej Grupy Roboczej oraz zmianą regulaminu prac Sieci.

Na zakończenie posiedzenia plenarnego przedstawiciel Sekretariatu Sieci, Pan Artur Wieliczko przedstawił bieżące zadania realizowane przez Sekretariat wraz z perspektywą działań na kolejne lata. Zaprezentowane zostały również wyniki ankiety ewaluacyjnej, z której m.in. wynika, że prace Sekretariatu Sieci oraz Grup Roboczych zostały ocenione wysoko, a wszyscy ankietowani potwierdzili, że podczas pracy zawodowej wykorzystują wiedzę zdobytą na spotkaniach Grupy Roboczej.

Posiedzenie Planarne zostało zorganizowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach projektu POPT.02.01.00-00-0002/15 „Wsparcie funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" w latach 2015-2017”, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020, Oś priorytetowa 2 – Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności; Działanie 2.1 – Wsparcie instytucji”.

Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.