Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Doświadczenia województwa podkarpackiego w ochronie powietrza

W dniach 5-6 kwietnia 2017 r. członkowie Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki wzięli udział w wizycie studyjnej na Podkarpaciu. Celem wizyty było zapoznanie uczestników z Programem ochrony powietrza strefy podkarpackiej, nowoczesnymi instalacjami stosowanymi w oczyszczalni ścieków, elektrociepłowni oraz elektrowni wodnej, a także zaprezentowanie metody pomiarów związków zapachowo czynnych w powietrzu.

W pierwszym dniu wizyty studyjnej uczestnicy wzięli udział w prelekcjach zorganizowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Pierwsza część wykładów poświęcona była kwestiom związanym z oceną jakości powietrza w województwie, systemem zarządzania jakością powietrza oraz działaniom wskazanym w programach ochrony powietrza wdrożonych na Podkarpaciu. Następnie uczestnicy zapoznali się z prognozami jakości powietrza, doświadczeniami władz województwa związanymi z aktualizacją programu ochrony powietrza oraz z planami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie modelowania, na potrzeby sporządzania ocen jakości powietrza oraz prognoz.
Drugiego dnia członkowie Grupy odwiedzili oczyszczalnię ścieków w Rzeszowie, gdzie poznali procedurę poboru prób do oznaczeń odorów metodą olfaktometrii, czyli za pomocą węchu. Pobrane próby zostały później wykorzystane przez uczestników w czasie warsztatów z oznaczania próbek tą metodą. Kolejnym punktem spotkania był wykład dr hab. inż. Izabeli Sówki z Zakładu Ekologistyki i Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym Politechniki Wrocławskiej, która zaprezentowała metody pomiarów związków zapachowo czynnych w powietrzu, uregulowania prawne w zakresie odorów oraz dobre praktyki w zakresie ograniczania uciążliwości odorowej. Na zakończenie dnia uczestnicy odwiedzili Arłamów, gdzie poznali zasady działania nowoczesnej, trigeneracyjnej elektrociepłowni funkcjonującej przy tamtejszym hotelu.
Ostatni, trzeci dzień spotkania upłynął na wizycie na terenie Zespołu Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce, gdzie uczestnicy zapoznali się z budową, technologią i sposobem działania obiektu oraz planami rozwojowymi związanymi z wytwarzaniem czystej energii.
Materiały z wizyty studyjnej zostały zamieszczone na stronie internetowej Sieci.
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.