Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Grupa Robocza ds. Pozwoleń Zintegrowanych z wizytą studyjną w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym

W dniach 25-27 września 2017 r. członkowie Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zintegrowanych wzięli udział w wizycie studyjnej w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. Tematyka wizyty podyktowana była z jednej strony ustanowieniem, decyzją z czerwca 2016 r.,  konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu metali nieżelaznych, z drugiej zaś uruchomieniem w Hucie Miedzi Głogów największego na świecie pieca zawiesinowego. Obydwie te przesłanki łączą się z opublikowaniem Final Draft’u dokumentu referencyjnego BREF dla Dużych Obiektów Energetycznego Spalania (LCP), zawierającego projekt konkluzji BAT.

W ramach wizyty studyjnej Grupa Robocza ds. Pozwoleń Zintegrowanych miała możliwość zapoznania się między innymi z następującymi  instalacjami IPPC:
·       instalacją do produkcji miedzi w technologii pieca zawiesinowego oraz instalacją energetycznego spalania paliw (Blok Gazowo-Parowy) o mocy nominalnej ponad 50 MWt w Hucie Miedzi Głogów,
·       instalacją do topienia, ciągłego odlewania i walcowania miedzi w Hucie Miedzi Cedynia,
·        obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”.
Ponadto, celem wizyty było uzyskanie informacji na temat eksploatacji ww. instalacji IPPC w kontekście posiadanych pozwoleń zintegrowanych i wymogów konkluzji BAT oraz sporządzonych raportów początkowych o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko.
KGHM Polska Miedź S.A. to światowy lider w produkcji miedzi i srebra. Posiada bogate złoża i zakłady produkcyjne w Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Oprócz miedzi i srebra produkuje również nikiel, molibden, pallad, platynę, ren, złoto. Dolnośląskie złoże rudy miedzi eksploatowane jest przez 3 kopalnie podziemne: Lubin, Polkowice-Sieroszowice, Rudna. Wydobywana w nich ruda jest wzbogacana w Zakładach Wzbogacania Rud, a produkcja miedzi i innych metali odbywa się w hutach: Głogów, Cedynia i Legnica.
Piec zawiesinowy w Hucie Miedzi Głogów stanowi najnowocześniejszą linię produkcyjną na świecie o zdolności przetopu koncentratów na poziomie 1 050 000 Mg rocznie. Instalacja ta jest zgodna z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) i przyjazna środowisku. Główne modyfikacje i usprawnienia polegają na dokonaniu zmiany do tej pory stosowanej technologii przetopu koncentratów w piecach szybowych na nowoczesną technologię pieca zawiesinowego z równoczesną budową infrastruktury i urządzeń kompleksu pieca zawiesinowego. Jednym z najbardziej zaawansowanych obecnie projektów jest budowa dwóch bloków gazowo-parowych w Polkowicach i w Głogowie. Opalane gazem bloki będą wytwarzały tańszą od konwencjonalnej energię elektryczną i energię użytkową. W efekcie ograniczone zostaną zużycie gazu oraz emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery.
Na terenie Huty Miedzi Głogów członkowie Grupy mieli okazję zapoznać się z działalnością Zakładu Energetyka Sp. z o.o. Spółka ta produkuje, przesyła oraz dystrybuuje ciepło i energię elektryczną, wodę pitną i przemysłową, oczyszcza ścieki, unieszkodliwia odpady, uprawia rośliny energetyczne oraz prowadzi obrót produktami naftowymi.
Drugiego dnia wizyty studyjnej Grupa Robocza zwiedziła Hutę Miedzi Cedynia, która przetwarza elektrolitycznie rafinowaną miedź katodową produkowaną w Hucie Miedzi Głogów i Legnica na walcówkę miedzianą i wyroby z miedzi beztlenowej. W wyniku produkcji powstaje walcówka Cu o średnicy 8 mm, drut z miedzi beztlenowej oraz drut z miedzi beztlenowej niskostopowej ze srebrem o średnicach 8; 12,7; 16; 20; 22; 24; 25 mm.
Położony między Lubinem a Głogowem Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” był ostatnim punktem wizyty studyjnej Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zintegrowanych. Jest to największe takie składowisko w Europie i jedno z największych na świecie, funkcjonujące od 1977 r. Głównym zadaniem tego obiektu jest składowanie odpadów pofloatacyjnych rud miedzi z kopalń lubińskiego zagłębia miedziowego.
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.