Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Tytuł

Grupa Robocza ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko

Tytuł angielski

 

Treść

​14 listopada 2013 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko działającej w ramach sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju".

W spotkaniu udział wzięli członkowie Grupy - przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska oraz urzędów marszałkowskich. Celem spotkania było określenie planu dalszej działalności Grupy.
 
Krajowa sieć organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających funduszami unijnymi, będąca odpowiednikiem europejskiej sieci ENEA-MA (European Network of Environmental Authorities - Managing Authorities), została utworzona na mocy porozumienia zawartego 3 grudnia 2010 r. pomiędzy: Ministrem Środowiska, Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Prace Sieci koordynuje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
 
Obecnie w Sieci funkcjonuje 7 grup roboczych:
  • GR ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
  • GR ds. Gospodarki Odpadami
  • GR ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej 
  • GR ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 
  • GR ds. Ochrony Powietrza i Energetyki 
  • GR ds. Hałasu
  • GR ds. Pozwoleń Zintegrowanych

Treść angielska

 

Treść skrócona

14 listopada 2013 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko działającej w ramach sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju"

Treść skrócona angielska

 

Wygasa

 

Data publikacji

2013-11-22

Załączniki

IMG_4280_2013.jpg    
Utworzony o 2014-12-05 12:21 przez Artur Wieliczko
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-19 16:15 autor ostatniej modyfikacji: Magdalena Siegieda
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.