Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Tytuł

IX Posiedzenie Plenarne Sieci

Tytuł angielski

9th Plenary Meeting

Treść

4 grudnia 2017 r. odbyło się IX Posiedzenie Plenarne krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek tworzących Sieć: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, urzędów marszałkowskich, jak również inni zaproszeni goście.
Spotkanie otworzył Pan Marek Kajs, Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który na wstępie powitał wszystkich zgromadzonych i podziękował za miniony rok i zaangażowanie członków w prace grup roboczych. Spotkanie poprowadziła Pani Patrycja Stawiarz, Dyrektor Departamentu Realizacji Projektów Środowiskowych GDOŚ.
Podczas Posiedzenia Plenarnego przedstawiciele poszczególnych Grup Roboczych zaprezentowali efekty prac prowadzonych w ciągu ostatniego roku oraz przedstawili wstępne plany działań na 2018 rok. W trakcie spotkania Pani Patrycja Stawiarz nawiązała do propozycji utworzenia Grupy Roboczej ds. Szkód w Środowisku, która zgłoszona została na ostatnim Posiedzeniu Plenarnym Sieci. Po konsultacjach, zaproponowano, aby grupa ta powstała w ramach prac Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zintegrowanych jako podgrupa i realizowała działania zaproponowane przez inicjatorów z GR ds. Pozwoleń Zintegrowanych.
Na zakończenie Posiedzenia Plenarnego Pani Patrycja Stawiarz krótko podsumowała rok pracy Sekretariatu Sieci. W 2017 r. odbyło się ponad 40 spotkań Grup Roboczych (w tym wizyt studyjnych krajowych i zagranicznych) oraz wykonano 4 ekspertyzy. Ponadto w wystąpieniu przedstawiono obowiązki Sekretariatu Sieci w zakresie pomocy nad przygotowaniem wizyt studyjnych i ekspertyz. Podkreślono, że  przygotowanie wizyty studyjnej, czy ekspertyzy wiąże się z długotrwałą procedurą zamówieniową i poproszono o odpowiedni wkład oraz zaangażowanie Grup Roboczych. Zaznaczono, że działania te muszą ponadto rozpocząć się z odpowiednio dużym wyprzedzeniem.
W ostatnim punkcie Posiedzenia przedstawiciel Sekretariatu Sieci, Pan Artur Wieliczko zaprezentował wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród członków Grup Roboczych.
IX Posiedzenie Plenarne Sieci zostało zorganizowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach projektu POPT.02.01.00-00-0002/15 „Wsparcie funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" w latach 2015-2017”, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020, Oś priorytetowa 2 – Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności; Działanie 2.1 – Wsparcie instytucji.

Treść angielska

 

Treść skrócona

4 grudnia 2017 r. odbyło się IX Posiedzenie Plenarne krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”, z udziałem przedstawicieli jednostek tworzących Sieć, jak również innych zaproszonych gości

Treść skrócona angielska

​On 4 December 2017, the 9th Plenary Meeting of the National Network of Environmental Bodies and Institutions managing EU funds "Partnership: Environment for Development" was held, with the participation of representatives of the entities forming the Network, as well as other invited guests

Wygasa

 

Data publikacji

2017-12-14

Załączniki

9PP.JPG    
Utworzony o 2017-12-14 15:16 przez Natalia Ciosmak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-04 12:25 autor ostatniej modyfikacji: Magdalena Siegieda
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.