Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Tytuł

X Posiedzenie Plenarne Sieci

Tytuł angielski

10th Plenary Meeting

Treść

Spotkaniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele instytucji tworzących Sieć, tj. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie i urzędów marszałkowskich, przewodził Marek Kajs, Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

„Stoimy u progu programowania nowej perspektywy finansowanej  - tematu, który powinien być teraz szczególnie dostrzeżony w ramach działań Sieci. W chwili obecnej prace nad przyszłą perspektywą finansową  trwają w głównej mierze na szczeblu Komisji Europejskiej, ale opracowywane są także pierwsze priorytety rządu.”  - powiedział Dyrektor Marek Kajs witając uczestników posiedzenia.
Podkreślił, że Sieć jest szczególnie predysponowana aby zabrać głos w ramach tychże prac, jako że celem jej istnienia jest kreowanie oraz inspirowanie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami członkowskimi a instytucjami wdrażającymi fundusze unijne, także integrowanie wymiaru środowiskowego w ramach realizacji polityki spójności wdrażanej w krajach Unii Europejskiej.
Krajowa sieć organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” jest odpowiednikiem europejskiej sieci ENEA-MA (European Network of Environmental Authorities - Managing Authorities), która ma wspomagać integrację ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w ramach polityki regionalnej, programów operacyjnych realizowanych przez kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz kraje kandydujące do akcesji.
W trakcie X Posiedzenia Plenarnego przewodniczący poszczególnych Grup Roboczych, funkcjonujących w ramach Sieci, zaprezentowali efekty prac prowadzonych w ciągu ostatniego roku oraz przedstawili wstępne plany działań na rok 2019.
Po ustaleniu przez gremium plenarne priorytetów działań Sieci, uczestnikom spotkania zostały zaprezentowane wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród członków grup roboczych, jak również podsumowanie roku pracy Sekretariatu Sieci.
Posiedzenie Planarne zostało zorganizowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach projektu „Kontynuacja wsparcia funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" na lata 2018-2019”  wspołfinasowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Treść angielska

 

Treść skrócona

W dniach 19-20 listopada 2018 r. w Warszawie odbyło się X Posiedzenie Plenarne krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju"

Treść skrócona angielska

​On November 19-20 in 2018, the 10th Plenary Meeting of the national network of environmental authorities and institutions managing EU funds "Partnership: Environment for Development" was held in Warsaw

Wygasa

 

Data publikacji

2018-11-19

Załączniki

XPP.jpg    
Utworzony o 2018-11-20 15:37 przez Artur Wieliczko
Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-04 12:26 autor ostatniej modyfikacji: Magdalena Siegieda
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.