Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Tytuł

O ochronie przed hałasem w Kazimierzu Dolnym

Tytuł angielski

On protection against noise in Kazimierz Dolny

Treść

Spotkanie otworzył Pan Arkadiusz Iwaniuk, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie. W swoim wystąpieniu adresowanym do zebranych gości przedstawił główne zadania realizowane przez rdoś na tym terenie oraz wyzwania związane z ochroną przed hałasem.

Wizyta studyjna  była okazją do kontynuacji tematu, poruszanego na spotkaniu Grupy, które odbyło się w czerwcu br., w Warszawie, a dotyczącego stosowania innych metod ograniczenia hałasu niż budowa ekranów akustycznych.
Przed rozpoczęciem wizyty w terenie prelegenci z firmy EKKOM sp. z o.o. zapoznali uczestników spotkania z ideą uspokojenia ruchu, fizycznymi środkami technicznego uspokojenia ruchu – rodzajami i możliwościami ich zastosowania, a także rolą uspokojenia ruchu w ochronie mieszkańców przed niekorzystnymi oddziaływaniami. Przedstawili szereg rozwiązań organizacyjnych oraz technicznych, dzięki którym uzyskać można znaczące obniżenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego dla mieszkańców bez stosowania ekranów akustycznych, ograniczyć ilość wypadków i kolizji, zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska i uzyskać na te wszystkie działania przyzwolenie lokalnej społeczności.
W trakcie zajęć terenowych, które miały miejsce następnego dnia, pokazane zostały praktyczne zastosowania omówionych urządzeń uspokojenia ruchu na osiedlu Włostowice, położonym w południowej części Puław.
W ramach sesji warsztatowej poprowadzone zostały również ćwiczenia, polegające na zaprojektowaniu prostej koncepcji skutecznego uspokojenia ruchu na zadanym obszarze, lub odcinku drogi.
Osobnym punktem wizyty było wystąpienie przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, który przybliżył uczestnikom informacje dotyczące funkcjonowania inspekcji ochrony środowiska (WIOŚ), w kontekście wprowadzonych zmian w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r., o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw.
Spotkanie zakończono podsumowując prace Grupy Roboczej ds. Hałasu w roku 2018 oraz wskazano tematy do omówienia na spotkaniach grupy w następnym roku kalendarzowym.
Wizyta została zorganizowana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach projektu „Kontynuacja wsparcia funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" na lata 2018-2019”  współfinasowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Treść angielska

 

Treść skrócona

W dniach 26-28 listopada br., w Kazimierzu Dolnym miała miejsce wizyta studyjna Grupy Roboczej ds. Hałasu, w której wzięli udział przedstawiciele regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, urzędów marszałkowskich, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz firmy EKKOM sp. z o.o., która przygotowała program merytoryczny wizyty

Treść skrócona angielska

​On November 26-28 in 2018, a study visit of the Working Group on Noise took place in Kazimierz Dolny, which was attended by representatives of the regional directorates for environmental protection, marshal offices, the General Directorate for Environmental Protection and EKKOM sp. z o. o.

Wygasa

 

Data publikacji

2018-12-03

Załączniki

_DSC0399a.jpg    
Utworzony o 2018-12-11 11:04 przez Joanna Lechowska
Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-04 12:23 autor ostatniej modyfikacji: Magdalena Siegieda
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.