Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Tytuł

Spotkania on-line grup roboczych

Tytuł angielski

 

Treść

W związku z trwającą w kraju sytuacją epidemiologiczną, szereg spotkań oraz wizyt studyjnych Grup Roboczych naszej sieci zostało odwołanych. Niemniej w sprawach wymagających przedyskutowania na forum ogółu członków danej Grupy, odbywają się spotkania organizowane za pomocą łączy internetowych.

W najbliższym czasie zorganizowane zostaną dwa takie wydarzenia. W dniu 15 października spotyka się Grupa Robocza ds. Gospodarki Odpadami, a dwa tygodnie później, 28 października, planowane jest spotkanie Grupy Roboczej ds. Szkód w Środowisku.

W zakresie gospodarki odpadami omówione zostaną możliwości inwestycyjne w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027, a prelegent - Pan Marcin Kaźmierski - przedstawi skutki znowelizowanych w 2019 r. przepisów o odpadach dla administracji oraz przedsiębiorców, a także wynikające z tego kwestie problemowe. Dodatkowo, planowane jest poruszenie tematu rekultywacji składowisk, w kontekście wydawania decyzji o zamknięciu składowiska oraz procedury wykonania zastępczego.

Z kolei Grupa ds. Szkód w Środowisku planuje omówić  najnowsze orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach z zakresu szkód w środowisku. Ponadto, na podstawie studium przypadku z województw Dolnośląskiego i Śląskiego omówiony zostanie temat remediacji w sposób inny, niż usunięcie zanieczyszczenia oraz zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia remediacji. W trakcie spotkania, na bazie doświadczeń przedstawicieli urzędów z województw Opolskiego, Zachodniopomorskiego i Dolnośląskiego, zaprezentowane zostaną przykłady szkód w środowisku, wynikających z niewłaściwej gospodarki odpadami.

Do czasu przywrócenia możliwości bezpiecznej organizacji spotkań, taka forma organizowania aktywności Grup Roboczych będzie dominowała w pracach Sekretariatu Sieci. Tymczasem zachęcamy do korzystania z formy spotkań on-line, jednocześnie mając nadzieję, że w nowym roku będziemy mogli stopniowo powracać do organizacji dla Państwa spotkań stacjonarnych.

Treść angielska

 

Treść skrócona

W związku z trwającą w kraju sytuacją epidemiologiczną, szereg spotkań oraz wizyt studyjnych Grup Roboczych naszej sieci zostało odwołanych. Niemniej w sprawach wymagających przedyskutowania na forum ogółu członków danej Grupy, odbywają się spotkania organizowane za pomocą łączy internetowych.

Treść skrócona angielskaWygasa

 

Data publikacji

2020-10-14

Załączniki

online2.jpg    
Utworzony o 2020-10-14 09:35 przez Artur Wieliczko
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-09 10:44 autor ostatniej modyfikacji: Anna Walczak
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.