Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Tytuł

Kolejny rok spotkań on-line

Tytuł angielski

Another year of online meetings

Treść

Grupy Robocze, pomimo nadal panującej epidemii, nie próżnują - jeszcze w grudniu zeszłego roku odbyły się spotkania trzech z nich: Adaptacji do Zmian Klimatu, Szkód w Środowisku oraz Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027. Na spotkaniach poruszone zostały tematy związane z realizacją polityki adaptacji do zmian klimatu w m.st. Warszawie, wnioskowaniem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w ramach programu Ochrona powierzchni ziemi oraz Klastrów energii.


Nowy rok rozpoczęliśmy spotkaniem Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej, w trakcie którego mieliśmy okazję zapoznać się z projektami "Oczyszczalnia Przyszłości”- realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Łask”- realizowanym przez Spółkę Gminy Łask Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku. Kolejnym spotkaniem, które już mieliśmy okazję zrealizować było spotkanie Grupy Roboczej ds. Szkód w Środowisku, gdzie zgłębiliśmy tematy dotyczące prac remediacyjnych- ich metod oraz bezpieczeństwa.


Przygotowywane jest również spotkanie Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zintegrowanych gdzie omówione zostaną kwestie problemowe wynikające z opublikowanej w grudniu 2020 roku konkluzji BAT, w odniesieniu do obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, w tym konserwacji drewna i produktów z drewna produktami chemicznymi.


Poprzez możliwość odbywania spotkań w formie on-line mamy okazję realizować spotkania bez barier organizacyjnych dla dużych grup osób, w stosunkowo krótkim czasie. Dlatego zachęcamy Przewodniczących pozostałych Grup Roboczych do korzystania z tej możliwości, gdyż Sekretariat Sieci zawsze będzie służył Państwu pomocą w ich przygotowaniu. 

Treść angielska

 

Treść skrócona

Poprzez możliwość odbywania spotkań w formie on-line mamy okazję realizować spotkania bez barier organizacyjnych dla dużych grup osób, w stosunkowo krótkim czasie. Dlatego zachęcamy Przewodniczących Grup Roboczych do korzystania z tej możliwości, gdyż Sekretariat Sieci zawsze będzie służył Państwu pomocą w ich przygotowaniu. 

Treść skrócona angielska

 

Wygasa

 

Data publikacji

2021-02-09

Załączniki

Slajd1.JPG    
Utworzony o 2021-02-09 09:18 przez Anna Walczak
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-09 09:21 autor ostatniej modyfikacji: Anna Walczak
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.