Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  
  
Dokumenty
zwiń Tytuł : XIII Posiedzenie Plenarne ‎(1)
14-15.12.2022
  

​Program​

GR ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko

GR ds. Ochrony Powietrza i Energetyki

GR ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027

GR. ds. Gospodarki Odpadami

GR. ds. Hałasu

GR. ds. Pozwoleń Zintegrowanych

GR. ds. Szkód w Środowisku

GR. ds. Adaptacji do Zmian Klimatu

GR. ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej

GR. ds. Zielonych Zamówień Publicznych

Prezentacja BUL

Podsumowanie Posiedzenia Plenarnego ENEA-MA

zwiń Tytuł : XII Posiedzenie Plenarne ‎(1)
09-10.12.2020
  
zwiń Tytuł : XI Posiedzenie Plenarne ‎(1)
30-31.01.2020
  
zwiń Tytuł : X Posiedzenie Plenarne ‎(1)
19-20.11.2018
  
zwiń Tytuł : VIII Posiedzenie Plenarne ‎(1)
5-6.12.2016
  
zwiń Tytuł : VII Posiedzenie Plenarne ‎(1)
1-2.12.2015
  

Agenda

Prezentacje z 1.12.2015:

Appraisal Procedures of Major Projects in the 2014-2020 programming period for ERDF/CF funding - Camelia Mihaela Kovacs

Climate change adaptation and mitigation in EIA and SEA (Section F.8) - Agata Payne

Introduction to AF (Section F) - Agata Payne

Preparation and appraisal of major projects - Yvette Izabel

Requirements of the Habitats Directive 92/43/EEC - Agata Payne

Key environmental requirements for Major Projects in 2014-2020. Application of Water Framework Directive - Agata Payne

French-Polish cooperation within Partnership: Environment for Development Network - Patrick Auffret

CEE Bankwatch Network and Friends of the Earth Europe - Markus Trilling

Results of the Survey on environmental integration in Cohesion Policy - Agata Payne

Looking back: some results of the period 2007-2013 on environment - Yvette Izabel

Overview over macro-regional strategies as a framework to support initiatives in the field of environment

The Italian Network “Rete Ambientale” in the 2014-2020 Programming period - Gianluca Capri

Greek Environmental Network - Tsartsou Evangelia

5 lat sieci w Polsce - Agnieszka Zdanowska

5 years of Network in Poland - Agnieszka Zdanowska

Looking forward to 2014-2020. Overview of programming and presentation of capacity-building tools - Sander Happaerts

Spanish Environmental Authorities Network - Elena Barrios Barcia 

Environmental ex-ante conditionalities - Sander Happaerts and Yvette Izabel

Prezentacje z 2.12.2015:

Grupa Robocza ds.Adaptacji do Zmian Klimatu

Grupa Robocza ds.Gospodarki Odpadami

Grupa Robocza ds.Ocen Oddziaływania na Środowisko

Grupa Robocza ds.Ochrony Powietrza i Energetyki

Grupa Robocza ds.Pozwoleń Zintegrowanych

Grupa Robocza ds.Hałasu

Grupa Robocza ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej

Podsumowanie wyników ankiety rocznej - Ewelina Kosela 

Galeria zdjęć z posiedzenia

zwiń Tytuł : VI Posiedzenie Plenarne ‎(1)
8-9.12.2014
  
zwiń Tytuł : V Posiedzenie Plenarne ‎(1)
10-11.12.2013
  
zwiń Tytuł : IX Posiedzenie Plenarne ‎(1)
4-5.12.2017
  
zwiń Tytuł : IV Posiedzenie Plenarne ‎(1)
6-7.12.2012
  
zwiń Tytuł : III Posiedzenie Plenarne ‎(1)
8-9.12.2011
  
zwiń Tytuł : II Posiedzenie Plenarne ‎(1)
27-28.06.2011
  
zwiń Tytuł : I Posiedzenie Plenarne ‎(1)
16-17.12.2010
  

W trakcie spotkania omówione zostały główne cele i metody działania sieci. Przedstawiono również istotne obszary z zakresu działania sieci a w tym:

         a także
W trakcie spotkania na ręce Dyrektora Generalnego Ochrony Środowiska przedstawiciele Instytucji Zarządzających Regionalnym Programami Operacyjnymi złożyli pisemne deklaracje o chęci uczestniczenia w pracach sieci. Przyjęty został również regulamin sieci stanowiący uszczegółowienie zasad funkcjonowania krajowej sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju".
 
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.