Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Cele Krajowej Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”
 
Główne cele utworzenia Sieci w Polsce:
  • opracowywanie wytycznych i metodologii w celu integracji tematyki dotyczącej ochrony środowiska w programy i działania współfinansowane z funduszy unijnych;
  • wymiana informacji i korzystanie z wiedzy państw członkowskich Unii Europejskiej, w celu wprowadzenia innowacyjnego podejścia do integracji aspektów środowiskowych w programy i przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych;
  • rozpowszechnianie wszystkich niezbędnych informacji wśród beneficjentów i jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych;
  • rozpowszechnianie wiedzy na temat przepisów unijnych i krajowych dotyczących ochrony środowiska;
  • stworzenie forum współpracy pomiędzy organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska oraz za zarządzanie funduszami unijnymi na różnych poziomach administracyjnych na rzecz włączania aspektów środowiskowych w przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluację programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych;
  • promowanie polityk Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu oraz Polityki Spójności;
  • wymiana wiedzy, opinii, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy podmiotami tworzącymi sieć krajową;
  • umacnianie relacji między organami odpowiedzialnymi za realizacje działań dotyczących ochrony środowiska.
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.