Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
ENEA-MA
 
Celem powołania w 2004 r. sieci ENEA-MA  było włączanie kwestii ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju do polityk regionalnych i programów operacyjnych realizowanych zarówno przez kraje członkowskie, jak i kraje kandydujące do akcesji. Obecnie, głównym celem sieci jest inspirowanie do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami członkowskimi a instytucjami wdrażającymi fundusze Unii Europejskiej, a także efektywne włączenia wymiaru środowiskowego w realizację polityki spójności w całej Unii Europejskiej.
 
W 2015 r.  ENEA-MA to sieć skupiająca głównie instytucje na poziomie Komisji Europejskiej, ale jej ambicją jest pełnienie roli „organizacji parasolowej” dla krajowych sieci ochrony środowiska, które zajmują się wdrażaniem unijnych programów w poszczególnych krajach. ENEA-MA podejmuje również działania mające na celu zachęcanie do tworzenia tego typu sieci na poziomie krajowym w państwach członkowskich. W tej chwili tego typu sieci funkcjonują we Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Grecji.
 
Zobowiązanie o utworzeniu sieci ENEA w Polsce zostało podjęte w trakcie negocjacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na wyraźne życzenie Komisji Europejskiej. Bezpośrednim celem utworzenia sieci było wsparcie efektywnej integracji działań dotyczących ochrony środowiska we wszystkich przedsięwzięciach finansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej.

 

 

Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.