Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
​​​​​​​
Grupa Robocza ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej
Głównymi celami funkcjonowania Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej są:
1.    Analiza projektów planów gospodarowania wodami pod kątem specyfiki gospodarowania na obszarach NATURA 2000.
2.    Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych - analiza wpływu zmiany programu w kontekście jego praktycznego wdrożenia.
3.    Analiza realizacji KPOŚK w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM.

​Data Tytuł spotkania ​Nazwa ​dokumentu
​09.11.2022 ​Spotkanie online Grupy Roboczej Program
Oczyszczalnia przyszłości
Likwidacja barier migracyjnych na rzekach
Dyrektywa Ściekowa
Rozbudowa oczyszczalni ścieków Udrzynek
Protokół
​22.09.2022 ​Spotkanie Grupy Roboczej Program 
Protokół
​29.04.2022 ​Spotkanie online Grupy Roboczej Program​

Protokół


Inteligentne rozwiązania do zarządzania wodą we Wrocławiu 

Bards.ai Projekt Hydromancja​ 

Małe elektrownie wodne w Polsce​
​26.01.2022 Spotkanie online Grupy Roboczej ​Program​

W kierunku gospodarki cyrkularnej – technologie odzysku wody i surowców ze ścieków oczyszczonych​

Protokół​

​20 - 21.10.2021 ​Wizyta studyjna do Łaska ​Program​

Protokół​

Spotkanie Grupy roboczej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji Sp. z o.o.

Rewitalizacja Placu Szarych Szeregów w Łasku - Kolumnie​

Cyfryzacja obiegu nieczystości płynnych w gminie​
​15.07.2021 ​​Spotkanie Grupy Roboczej Program ​

Glony- gospodarka ekologiczna ekosystemów wodnych​

Protokół​
​21.05.2021 ​Spotkanie Grupy Roboczej Program​

Protokół ​
​25.03.2021 ​Spotkanie Grupy Roboczej ​​Program​

Altenrantywne rozwiązania gospodarki ściekowej w gminach na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej​

Oczyszczalnie hydrofitowe- Dr Sebastian Szklarek​

Protokół​
​29.01.2021 ​Spotkanie Grupy Roboczej Program​

Prezentacja projektu „​Oczyszczalnia Przyszłości”​

Prezentacja projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Łask”​​

Plan Grupy Roboczej na rok 2021

Podsumowanie Zmian Aglomeracji do 31.12.2020 r.


Protokół​
​11.12.2019 ​Spotkanie Podgrupy ds. Ramowej Dyrektywy Wodnej ​Program

Ramowa Dyrektywa Wodna - Oceny Wodnoprawne
​30.09.2019 ​Spotkanie Grupy Roboczej ​Program
​19.09.2019 ​Spotkanie Grupy Roboczej ​Program
​17.12.2018 ​Spotkanie Podgrupy ds. KPOŚK
Program
​15.10.2018 ​Spotkanie Grupy Roboczej Program

Propozycje działań Grupy ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej

Protokół
​20.09.2017 ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Agenda

Prezentacja - oczyszczalnie ścieków komunalnych

Sprawozdanie z realizacji KPOŚK 2016

Prawo Wodne - Ustawa z dnia 20.07.2017

Protokół

​24.01.2017 ​Spotkanie Grupy Roboczej Agenda

Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 2016

Projekt V AKPOŚK

Protokół
 
​22.06.2016 ​Spotkanie Grupy Roboczej Agenda

Prezentacja Pani Dyrektor Joanny Kopczyńskiej, Ministerstwo Środowiska

Komunikat Trybunału Sprawiedliwości UE

KPOŚK - wdrażanie dyrektywy ściekowej

Metodyka obliczania wskaźnika koncentracji aglomeracji

PO Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Kryteria wyboru projektów

Regulamin konkursu PO IiŚ 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
29.01.2016​ ​ Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Podgrupa ds. opracowania wytycznych w zakresie oceny wpływu inwestycji na stan wód

Sprawozdanie z realizacji KPOŚK 2015

​26.10.2015 ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Agenda

Organizacja gospodarki nieczystościami ciekłymi

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków typu

​06.10.2015 ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Agenda

Przeróbka osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków

Odpowiedzi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na pytania od uczestników spotkania

Pozwolenia wodnoprawne - interpretacja Ministerstwa Środowiska

06.03.2015 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Pismo Zastępcy Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pana Jerzego Zwoździaka do Urzędów Marszałkowskich

Master plan i IV AKPOŚK

Zmiany prawne dotyczące aglomeracji

Założenia do wypełnienia formularza na potrzeby Master planu dla dyrektywy 91/271/EWG oraz nowego projektu czwartej aktualizacji KPOŚK

Protokół

​28.01.2015 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Prezentacja dotychczasowej działalności Grupy Roboczej

Plan działania Grupy Roboczej w roku 2015

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej

Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 2014

Sprawozdanie KPOŚK 2014 - ankieta

Protokół

​04.06.2014 ​Spotkanie Grupy Roboczej ​Materiały ze spotkania są dostępne na platformie: e-natura2000.gdos.gov.pl
​08-09.04.2014 ​Spotkanie Grupy Roboczej ​Materiały ze spotkania są dostępne na platformie: e-natura2000.gdos.gov.pl
18-19.03.2014​ ​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Rola inwestycji w planach gospodarowania wodami - środki z UE

Narzędzia w procesie gospodarowania wodami

Aktualizacja PWŚK i PGW

MasterPlany dla obszarów dorzeczy Odry i Wisły

River basin management plans in Germany  (Wersja polska)

27.01.2014​ ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Agenda

Protokół

​09.10.2013 ​Spotkanie Grupy Roboczej Protokół
​19.04.2013 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Podsumowanie sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2012r.

30.01.2013​ ​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Harmonogram działań na rok 2013 

Szkolenie z obsługi systemu SIKPOŚK

27-28.09.2012​​ ​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Inwestycje wodno - ściekowe na terenie województwa śląskiego.

Bieżące działania w ramach czwartej aktualizacji KPOŚK

Prezentacja projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie".

Oczyszczalnia ścieków w Żywcu.

Informacje o zbiorniku retencyjnym na potoku Wilkówka.

Technologia C-Tech.

Schemat blokowy oczyszczalni ścieków w Żywcu.

Wzór formularza dotyczącego wyznaczenia aglomeracji-propozycja woj.śląskiego.

Protokół

​28.05.2012 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Oceny oddziaływania przedsięwzięć hydrotechnicznych na stan wód w kontekście wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Studium przypadku - wyniki warsztatów.

​15.03.2012 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Harmonogram działań GR ds Gospodarki Wodno-Ściekowej

Protokół

​15.02.2012 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Poprawiona instrukcja_sprawozdanie2011 

Wzór tabeli sprawozdawczej z wykonania KPOŚK za rok 2011

Orzeczenia_II OSK 1590/10 - Wyrok NSA

Protokół I spotkania GR Wodno-Ściekowej 15.02.2012

28-29.11.2011​ ​Spotkanie Grupy Roboczej

Grupowa Oczysczalnia Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej

Bieżące działania w ramach aktualizacji KPOŚK

COMMON IMPLEMENTATION STRATEGY FOR THE WATER FRAMEWORK DIRECTIVE (200060EC) Guidance Document No. 20

 
 
​11.10.2011 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Ustalenia po spotkaniu

Protokół z IV-go spotkania

15.06.2011​ ​Spotkanie Grupy Roboczej

Dyskusja na temat uwag zgłoszonych do rozporządzenia w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

Bieżące działania prowadzone w ramach KPOŚK

Sprawozdawczość z wykonania KPOSK w 2010 r.

Derogacje, czyli odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych z tytułu art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej

Protokół z III-go spotkania GR Gospodarka Wodno-Ściekowa

14.04.2011​​ ​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Raport z II spotkania GR

​08.02.2011 ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Agenda

Protokół z I-ego posiedzenia

 
 
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.