Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
​Data wykonania Nazwa dokumentu ​Format
​lipiec 2019 Opracowanie propozycji rozwiązań dotyczących procedury oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w przypadku stwierdzenia przekroczeniadopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie, ziemi lub wodach gruntowych oraz zasad wyboru właściwego sposobu i technologii przeprowadzania remediacji
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
.pdf 
.pdf
.pdf
​grudzień 2017 Analiza możliwości wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań w Polsce .pdf​
listopad 2017​ Analiza informacjiniezbędnych do dokonywania oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowialudzi lub stanu środowiska w przypadku stwierdzenia przekroczeniadopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie, ziemi lub wodach gruntowych .pdf​
​czerwiec 2015 Raport końcowy III etapu ekspertyzy mającej na celu przeprowadzenie badań odpadów w 20 instalacjach do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów .pdf
październik 2014
Wytyczne dotyczace ustalania maksymalnych i minimalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z analizą kosztów gospodarki odpadami komunalnymi, ponoszonych przez gminę
.pdf
​listopad 2013
II etap ekspertyzy, mającej na celu ankietyzację istniejących w Polsce instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych MBP, wizytację 50 instalacji MBP oraz wytypowanie 20 instalacji MBP, w których w ramach kolejnego III etapu ekspertyzy - zostaną przeprowadzone badania odpadów
​.zip
2013 Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów
​.pdf
kwiecień 2013​
Wytyczne dotyczące przygotowania planu awaryjnego dla składowisk odpadów na wypadek wykrycia zmian w jakości wód gruntowych z powodu emisji substancji ze składowiska odpadów
.pdf
​marzec 2012
Przegląd instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów istniejących w Polsce oraz opracowanie wytycznych do budowy nowych lub rozbudowy istniejących instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów. Etap I.
.zip

 

Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.