Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Grupa Robocza ds. Hałasu
Głównymi celami funkcjonowania Grupy Roboczej ds. Hałasu są w chwili obecnej podstawowe problemy w dziedzinie akustyki środowiska, a w tym:
1.    Weryfikacja, modyfikacja, a w miarę potrzeb - zmiana przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska przed hałasem.
2.    Ujednolicenie interpretacji aktualnych przepisów prawa i procedur administracyjnych w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności w odniesieniu do zakresu działania RDOŚ + GDOŚ.
3.    Doskonalenie metodologii i jej praktycznych zastosowań w zakresie opracowywania:
  • map akustycznych;
  • programów ochrony środowiska przed hałasem;
  • a w szczególności - wdrażanie wytycznych i zaleceń unijnych, po dostosowaniu ich do specyfiki i potrzeb krajowych.
4.    Inicjowanie opracowywania praktycznych zasad oceny zagadnień wibroakustycznych w raportach oddziaływania na środowisko, w szczególności w odniesieniu do inwestycji liniowych.
5.    Doskonalenie podstaw proceduralnych (administracyjnych) i metodologicznych ustanawiania Obszarów Ograniczonego Użytkowania oraz Obszarów Cichych.
6.    Przeglądy, dyskusja i wybór optymalnych przedsięwzięć ochrony środowiska przed hałasem, stosowanych w szczególności w raportach oddziaływania na środowisko i programach ochrony środowiska przed hałasem.
 
 
 
​Data ​Tytuł spotkania ​Nazwa dokumentu
​21-23.11.2022 ​Wizyta Studyjna do Olsztyna Program

Protokół
​17.10.2022 ​Spotkanie online Grupy Roboczej Program

Protokół
​13.12.2021 ​​Spotkanie online Grupy Roboczej Program​

Protokół​
​13.04.2021 ​Spotkanie Grupy Roboczej Program​

Protokół​
​03.03.2020 ​Spotkanie Grupy Roboczej Program

Protokół
​07-09.10.2019 ​Wizyta w Gdańsku
 
 
 
 
 
 
 
​20-22.05.2019 ​Wizyta na Śląsku ​Program

Protokół
​04.04.2019 ​Spotkanie Grupy Roboczej Program

Protokół
​26-28.11.2018 ​Wizyta w Kazimierzu Dolnym
Program

Prezentacje z 26 i 27 listopada

Protokół
​01.10.2018 ​Spotkanie Grupy Roboczej
 
 
 
 
​28-29.06.2018 ​Spotkanie Grupy Roboczej
 
 
 
27.02.2018​ Spotkanie Grupy Roboczej​ Program​

Protokół
​11.04.2017 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Program

Zmiany w postępowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Protokół

​27-28.06.2016 ​Spotkanie Grupy Roboczej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
​22.01.2016 ​ Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Oddziaływania skumulowane w ocenie oddziaływania na środowisko: oddziaływania akustyczne - na przykładzie wyroków NSA z lat 2012/2015 i praktyki RDOŚ

Oddziaływania skumulowane w ocenie oddziaływania na środowisko: oddziaływania akustyczne

Oddziaływania skumulowane. Obliczenia akustyczne

Zmiany Dyrektywy 200249WE

Europejskie konsultacje dotyczące oceny dyrektywy w sprawie hałasu w środowisku - ankieta

Protokół

17.04.2015​ ​Spotkanie Grupy Roboczej Protokół
​02.12.2014 Spotkanie Grupy Roboczej​

Agenda 

Uwagi dotyczące stosowania wibroizolacji w nawierzchniach szynowych

Doświadczenia w stosowaniu cichych nawierzchni w Polsce

Sposoby redukcji hałasu i drgań od inwestycji liniowych kolejowych

Protokół

​28.08.2014 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Prawne aspekty dotyczące akustycznej oceny oddziaływania na środowisko w kontekście realizacji farm wiatrowych

Podstawowe środowiskowe zagadnienia akustyczne w projektowaniu i eksploatacji farm wiatrowych - doświadczenia europejskie (ANG/PL)

Ocena hałasu farm wiatrowych - dopuszczalne poziomy hałasu, prognozy i pomiary porealizacyjne - ocena zgodności (ANG/PL)

Praktyczne aspekty ocen oddziaływania elektrowni wiatrowych pod względem akustycznym. Doświadczenia polskie

Przestrzenne uwarunkowania i ograniczenia energetyki wiatrowej

​03.06.2014 ​​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Ekrany akustyczne w ochronie przed hałasem od dróg kołowych i szynowych

Najczęstsze błędy w projektowaniu i realizacji ekranów akustycznych

Zagrożenie hałasem wzdłuż wybranych dróg wojewódzkich - wzrost ruchu, zmiana poziomu dopuszczalnego, efektywność ekranowania zabudową i ekranami akustycznymi

Wyniki badan skuteczności ekranów akustycznych w warunkach „in situ"

Porównanie wyników obliczeń skuteczności zaprojektowanych ekranów akustycznych z wykorzystaniem oprogramowania CadnaA i SoundPlan

Protokół

​02-04.04.2014 Wizyta studyjna w Poznaniu

Agenda

Plan działań Grupy Roboczej ds. Hałasu na 2014 r.

Obszary ograniczonego użytkowania w ocenie oddziaływania na środowisko idea, metodologia, problemy 

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu

Aspekty tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania dla dróg

Nowoczesne metody monitorowania hałasu i drgań w środowisku 

Protokół

​28.11.2013 ​​Spotkanie Grupy Roboczej ​Protokół
​26-28.08.2013 Wizyta studyjna w Bydgoszczy

Agenda

Raporty oddziaływania na środowisko - okiem RDOŚ Bydgoszcz - w kontekście zagadnień akustycznych

Ocena hałasu emitowanego przez linie elektroenergetyczne i niektóre inne obiekty energetyczne

Protokół

​09.05.2013 ​​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

OOŚ farm wiatrowych - dotychczasowe doświadczenia na przykładzie woj. łódzkiego i innych województw na terenie Polski

Synteza prezentacji

Podstawy ocen wpływu farm wiatrowych na stan akustyczny środowiska

Synteza prezentacji

Praktyczne sposoby wykonywania ocen wpływu farm wiatrowych na klimat akustyczny

Synteza prezentacji

Określenie stron w postępowaniu oraz oddziaływania skumulowane przy farmach wiatrowych

Synteza prezentacji

Najczęściej popełniane błędy w raportach środowiskowych dotyczące oddziaływania akustycznego turbin wiatrowych

Synteza prezentacji

Protokół

​29.01.2013 ​​Spotkanie Grupy Roboczej ​Protokół
11.12.​2012​​ ​​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Obszar ograniczonego użytkowania w teorii i praktyce

Protokół ze spotkania przedstawicieli GDOŚ i RDOŚ

04-05.10.2012​ ​​Spotkanie szkoleniowo-seminaryjne w Warszawie

Agenda

Podstawy formalno prawne realizacji map akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem

Definicja mapy akustycznej

Tworzenie map akustycznych: wyłanianie wykonawcy

Zbieranie danych wejściowych do mapy akustycznej

Podstawy obliczania hałasu

Rola i zakres pomiarów hałasu dla potrzeb map akustycznych

Dopuszczalne poziomy hałasu

Wykorzystanie technik GIS przy tworzeniu map akustycznych

Odbiór mapy akustycznej

Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem. Podstawowe uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe

SIWZ dla Programu ochrony środowiska przed hałasem

Konsultacje społeczne. Najważniejsze procesy tworzenia programu ochrony środowiska przed hałasem

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko a Programy ochrony środowiska przed hałasem

Obowiązki raportowania wyników map i POSH

Protokół

21.05​.2012​​ ​​​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Podsumowanie spotkania

26​.04.2012​​ ​​​Spotkanie Zarządu Grupy Roboczej Protokół ze spotkania Zarządu Grupy Roboczej ds.Hałasu
​29.03.2012 ​​​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

I posiedzenie GR ds. Hałasu w ramach sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju"

Polskie Wersje Referencyjnych Metod Oceny Hałasu Drogowego i Kolejowego

Good practice guide on noise

Protokół z I-go Posiedzenia Grupy Roboczej ds.Hałasu

 
 
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.