Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Sieci na rzecz środowiska
 
Aspekty środowiskowe polityk europejskich to złożona i interdyscyplinarna kwestia. Aby zapewnić ich lepszą realizację - w Europie działają regionalne, krajowe i międzynarodowe sieci / platformy współpracy różnych podmiotów zajmujących się sprawami środowiska. Ich zadaniem jest współpraca w celu wypracowania wspólnych stanowisk i koordynowanie realizacji aspektów środowiskowych w różnych programach finansowanych ze środków unijnych (m.in. polityki spójności, programy rozwoju regionalnego, programy operacyjne).
 
Tego typu sieci przybierają różne formy (np. sieci krajowych, regionalnych, nieformalnych) – w zależności od potrzeb danego obszaru i struktur instytucji, które biorą w nich udział. Najczęściej w ramach jednej sieci powstają mniejsze, tematyczne grupy, które skupiają instytucje o podobnych kompetencjach, czy zajmujące się podobnym obszarem tematycznym (np. zrównoważone źródła energii, ochrona przyrody, zmiany prawne etc.). Ich celem jest poprawa koordynacji działań i realizacja zadań zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, czyli z uwzględnieniem kwestii gospodarczych i społecznych. 
 
Przykładowe rodzaje sieci:
  • Sieci i platformy krajowe - koordynują kwestie dotyczące środowiska we wszystkich obszarach regulowanych przez programy finansowane z Unii Europejskiej w danym kraju, w tym: opracowują wytyczne i narzędzia niezbędne do realizacji programów, a także umożliwiają wymianę doświadczeń między jej uczestnikami. Zazwyczaj wśród uczestników takich sieci znajdują się: organy zarządzające programami i ich beneficjenci oraz organy środowiskowe danego kraju. Często uczestnicy sieci krajowych wspierani są przez inne podmioty biorące udział w pracach sieci np. przedstawicieli Komisji Europejskiej, instytucje badawcze czy organizacje pozarządowe.  

  • Sieci międzynarodowe – platformy tego typu umożliwiają różnym instytucjom krajowym i organom państwowym wymianę doświadczeń, dzielenie się praktyczną wiedzą i koordynację działań ze swoimi odpowiednikami w innych krajach Unii Europejskiej.  Sieci międzynarodowe mogą posiadać zarówno oficjalną, unijną strukturę, tak jak ma to miejsce w przypadku Europejskiej Sieci Organów Ochrony Środowiska (ang. European Network of Environmental Authorities- Managing Authorities - ENEA-MA) kierowanej przez Komisję Europejską, DG ENV i DG REGIO. Mogą też funkcjonować jako mniej formalne inicjatywy, tak jak w przypadku współpracy pomiędzy państwami, którą koordynują organizacje międzynarodowe i instytucje pozarządowe, np. inicjatywa Greening Regional Development Programmes (GRDP – pracami zarządza Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią (ang. Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe - REC)).

  • Sieci nieformalne – mogą funkcjonować w oparciu o cykliczne spotkania pomiędzy instytucjami, organami i autorytetami w danym obszarze tematycznym. Tego typu sieć istnieje np. w Wielkiej Brytanii, gdzie specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju z programów rozwoju regionalnych współpracują ze sobą w ramach inicjatywy Environmental Sustainability Theme managers - ESTMs, dzieląc się doświadczeniem z różnych regionów. Sieć funkcjonuje w oparciu o cykliczne spotkania (przeważnie dwa rocznie) oraz stały kontakt telefoniczny i e-mailowy między jej uczestnikami.
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.