Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Grupa Robocza ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2021 - 2027
 
 
Celem funkcjonowania Grupy jest wsparcie procesu ustalenia obszarów finansowania działań w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu ze środków Polityki Spójności w kolejnej perspektywie finansowej, w tym w szczególności:
 
  
1. wsparcie merytoryczne instytucji zaangażowanych w programowanie NPF w procesie opracowania dokumentów programowych - projektu umowy partnerstwa, programu operacyjnego, jego uszczegółowienia, kryteriów itp.; 
 
 2.  wypracowanie wstępnych propozycji linii demarkacyjnej pomiędzy programem krajowym, programami regionalnymi, Wspólną polityką rolną, programem LIFE itp.;
 
 3.  wspieranie prac powołanej przez MIiR Grupy Roboczej ds. Celu Tematycznego 2;
 
 4.  wymiana informacji nt. wyników prac/ustaleń innych gremiów poruszających kwestie finansowania działań, realizujących cele środowiskowe w nowej perspektywie.
 
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.