Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
​Przyłącza​​​​​​​​
Grupa Robocza ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027
Celem funkcjonowania Grupy jest wsparcie procesu ustalenia obszarów finansowania działań w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu ze środków Polityki Spójności w kolejnej perspektywie finansowej, w tym w szczególności:
1.     Wsparcie merytoryczne instytucji zaangażowanych w programowanie NPF w procesie opracowania dokumentów programowych - projektu umowy partnerstwa, programu operacyjnego, jego uszczegółowienia, kryteriów itp.
2.     Wypracowanie wstępnych propozycji linii demarkacyjnej pomiędzy programem krajowym, programami regionalnymi, Wspólną polityką rolną, programem LIFE itp.
3.     Wspieranie prac powołanej przez MIiR Grupy Roboczej ds. Celu Tematycznego 2.
4.     Wymiana informacji nt. wyników prac/ustaleń innych gremiów poruszających kwestie finansowania działań, realizujących cele środowiskowe w nowej perspektywie.

​Data ​Tytuł spotkania ​Nazwa dokumentu
​14-16.09.2022 ​Wizyta Studyjna do Gdańska Program


​29.06.2022 ​​Warsztaty online Grupy Roboczej Program​
​10.05.2022 ​Warsztaty online Grupy Roboczej
​Program

Aspekty prawne inwestycji w OZE


Elektrownie wiatrowe

Inwestycja w fotowoltaikę

Linia bezpośrednia

OZE a środowisko

Pompy ciepła

Przyłącza
18.01.2022 ​Spotkanie online Grupy Roboczej ​Program​

Ocena dot. zasady DNSH (z ang. do no significant harm, czyli „nie czyń znaczącej szkody”)​

Zasada DNSH w KPO i Polityce Spójności​

Protokół​

​​​04 - 06.10.2021 ​Wizyta studyjna do Iławy ​Program

Protokół​

Farma wiatrowa Jędrychowo k. Kisielic

Spalarnia słomy

Biogazownia

Oczyszczalnia ścieków w Dziarnach k. Iławy​
​16.12.2020 ​Spotkanie Grupy Roboczej ​Program

Plan prac Grupy Roboczej

Prezentacja Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.- Klastry Energii​

Stan prac nad IIa PGW

Stan prac nad VI aKPOŚK

Protokół​
​18.05.2020 ​Webinarium nt. gospodarki odpadami w trybie zamkniętym  ​​Prezentacja firmy Returpack AS-Sweden​
Prezentacja firmy Returpack AS-Sweden -język polski

Prezentacja firmy Palpa Oy-Finland​
Prezentacja firmy Palpa Oy-Finland -język polski​

Prezentacja firmy Infinitum AS-Norway​
Prezentacja firmy Infinitum AS-Norway -język polski​

Prezentacja firmy The Recycling Lottery-Norway
Prezentacja firmy The Recycling Lottery-Norway -język polski

Działanie skutecznych systemów kaucyjnych​

​9-11.12.2019 ​Wizyta studyjna w Krakowie
 
16.10.2019​ ​Spotkanie Grupy Roboczej
 
 
 
 
 
 
 
 
 

​21.08.2019 ​Spotkanie Grupy Roboczej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół
​17.07.2019 ​Spotkanie Grupy Roboczej
​Agenda

Zadania Sieci

Stan prac NPF -negocjacje

Obszary wsparcia w CP2

Protokół
 
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.