Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Grupa Robocza ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
Autor: *, Data wprowadzenia: 2011-06-21, data modyfikacji: 15.01.2015
 
Głównymi celami funkcjonowania Grupy Roboczej Oceny Oddziaływania na Środowisko są:
 
1. Opiniowanie wytycznych do procedur administracyjnych w zakresie ooś oraz wytycznych metodologicznych do sporządzania raportów o oddziaływaniu na środowisko.
 
2. Rozpoznanie zakresu tematycznego szkoleń o największym zapotrzebowaniu oraz oddziaływaniu w zakresie podniesienia jakości przygotowywanej dokumentacji ooś.
 
3. Opracowanie zaleceń dla organów administracji w zakresie prowadzenia postępowań transgranicznych.
 
4. Opracowanie zaleceń do prognoz oddziaływania na środowisko dla programów operacyjnych.
 
5. Rozpoznanie możliwości wspomagania systemu kwalifikacji i screnningu przedsięwzięć przy pomocy check list, a także:
  • wymiana doświadczeń poprzez dyskusję na spotkaniach;
  • podjęcie działań dotyczących edukacji w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i wypracowanie podstaw merytorycznych do uruchomienia w przyszłości studiów podyplomowych;
  • potrzeba edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska poprzez programy ekologiczne, audycje radiowe, kwartalniki, broszury, etc.;
  • potrzeba wydania podręczników, wytycznych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko;
  • prowadzenie szkoleń dla instytucji i organów zaangażowanych w procedury oceny oddziaływania na środowisko, w szczególności dla jednostek samorządu terytorialnego (wójt burmistrz, prezydent);
  • prowadzenie szkoleń dla pracowników instytucji wdrażających programy operacyjne i regionalne;
  • ścisła współpraca z pozostałymi grupami roboczymi w ramach sieci ENEA-MA.
 
​Data ​Tytuł Spotkania ​Nazwa Dokumentu
​30.10.2019 ​Spotkanie Grupy Roboczej ​Program
​15-17.04.2019 ​Wizyta studyjna - Olsztyn Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Regionalny Program Opoeracyjny Województwa Pomorskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Postulaty do zmian w polski prawodastwie w zakresie legalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Legalizacja w świetle prawa budowlanego

Protokół
​15.06.2018 ​Spotkanie Grupy Roboczej Program

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w projekcie "Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 000 mieszkańców"

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach legalizacji przedsięwziecia

Protokół
​8.11.2017 ​Spotkanie Grupy Roboczej Program

Informacje instytucji wdrażających krajowe i regionalne programy operacyjne

Oddziaływanie i wpływ przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, związanych zchowem i hodowlą zwierząt – podsumowanie prac Grupy ds. OOŚ

Protokół
20-21.06.2017​ ​Spotkanie Grupy Roboczej

Program

Konkluzje BAT dla intensywnego chowu drobiu lub świń

Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej

Wpływ dużych ferm chowu lub hodowli zwierząt oraz stosowania nawozów naturalnych na jednolite części wód

Zagrożenia dla środowiska terenu północnego Mazowsza wywołane zagęszczeniem instalacji do wielkotowarowego chowu drobiu

Doświadczenia WIOŚ w Poznaniu z kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez podmioty prowadzące chów i hodowlę zwierząt w instalacjach zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Plany nawożenia dla wielkotowarowych ferm zwierzęcych

Rola organu inspekcji sanitarnej w procedurze ocen oddziaływania na śrdowisko

Protokół

​1.02.2017 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Protokół

​3-4.10.2016 ​Spotkanie Grupy Roboczej
​28.06.2016 ​Spotkanie Grupy Roboczej Agenda
Doświadczenia holenderskie (cz. 1) (cz. 2)
Program europejski Copernicus
Doświadczenia chorwackie (cz.1) (cz.2)
Protokół
04.03.2016​ ​Spotkanie Grupy Roboczej
​26-27
11.2015
​Spotkanie Grupy Roboczej
Dotychczasowe doświadczenia  w zakresie egzekwowania i ujmowania zagadnień klimatycznych w składanych dokumentach na etapie ooś  w województwie kujawsko - pomorskim

Protokół
​9.11.2015 ​Spotkanie Grupy Roboczej
​Agenda
Protokół
29​.06.2015​ ​Spotkanie Grupy Roboczej
​21-23.04.2015

​Spotkanie Grupy Roboczej
30​.09-2.10
2014​
​Spotkanie Grupy Roboczej
02-04.09.2014​ ​Spotkanie Grupy Roboczej
Udział Państwowej Inspekcji Sanitarnej w procedurze ocen oddziaływania na środowisko - problemy, doświadczenia, potrzeby, cz.1, cz.2
​24-26.06.2014 Spotkanie Grupy Roboczej​ Agenda

Protokół​
​26-27.03.2014 Spotkanie Grupy Roboczej​ Agenda

Protokół
03-05.06.2013​ ​Spotkanie Grupy Roboczej
Park Narodowy "Ujście Warty" (cz. 1, cz. 2)
​23-24.05.2013
​Międzynarodowa konferencja "Dyrektywa EIA - wyzwania i perspektywy w świetle dotyczczasowych doświadczeń oraz propozycji nowelizacji dyrektywy".
18-20​.02.2013​ ​Spotkanie Grupy Roboczej
 
08-12.10.2012​ ​Wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii
​04-05.09.2012 ​Spotkanie Grupy Roboczej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17-20.04.2012​ ​Spotkanie wyjazdowe Hel - Jastrzębia Góra
Prezentacje z warsztatów odnajdziecie Państwo w zakładce Grupa Robocza Nowa Perspektywa Finansowa
14.03.2012​ ​Spotkanie Grupy Roboczej
14.12.2011​ ​Spotkanie Grupy Roboczej
​28-29.11.2011 ​Spotkanie Grupy Roboczej ​Sprawozdanie z IV posiedzenia GR ds OOŚ

Ochrona środowiska przed polami elektromagnetycznymi - Warsztaty Płock
14-15.07.2011​ ​Spotkanie Grupy Roboczej
05-06.05.2011​ ​Spotkanie Grupy Roboczej
07.02.2011​ ​Spotkanie Grupy Roboczej
 
 
 
 
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.