Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Grupa Robocza ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
Głównymi celami funkcjonowania Grupy Roboczej Oceny Oddziaływania na Środowisko są:
1.    Opiniowanie wytycznych do procedur administracyjnych w zakresie ooś oraz wytycznych metodologicznych do sporządzania raportów o oddziaływaniu na środowisko.
2.    Rozpoznanie zakresu tematycznego szkoleń o największym zapotrzebowaniu oraz oddziaływaniu w zakresie podniesienia jakości przygotowywanej dokumentacji ooś.
3.    Opracowanie zaleceń dla organów administracji w zakresie prowadzenia postępowań transgranicznych.
4.    Opracowanie zaleceń do prognoz oddziaływania na środowisko dla programów operacyjnych.
5.    Rozpoznanie możliwości wspomagania systemu kwalifikacji i screnningu przedsięwzięć przy pomocy check list, a także:
  • wymiana doświadczeń poprzez dyskusję na spotkaniach;
  • podjęcie działań dotyczących edukacji w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i wypracowanie podstaw merytorycznych do uruchomienia w przyszłości studiów podyplomowych;
  • potrzeba edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska poprzez programy ekologiczne, audycje radiowe, kwartalniki, broszury, etc.;
  • potrzeba wydania podręczników, wytycznych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko;
  • prowadzenie szkoleń dla instytucji i organów zaangażowanych w procedury oceny oddziaływania na środowisko, w szczególności dla jednostek samorządu terytorialnego (wójt burmistrz, prezydent);
  • prowadzenie szkoleń dla pracowników instytucji wdrażających programy operacyjne i regionalne;
  • ścisła współpraca z pozostałymi grupami roboczymi w ramach sieci ENEA-MA.
 
​Data ​Tytuł Spotkania ​Nazwa Dokumentu
​12.03.2021 ​Spotkanie Grupy Roboczej ​Program​

Przygotowania do NPF 2021-2027​

Protokół​
​30.10.2019

​Spotkanie Grupy Roboczej
​15-17.04.2019 ​Wizyta studyjna w Olsztynie

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Regionalny Program Opoeracyjny Województwa Pomorskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Postulaty do zmian w polski prawodastwie w zakresie legalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Legalizacja w świetle prawa budowlanego

Protokół

​15.06.2018 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Program

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w projekcie "Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 000 mieszkańców"

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach legalizacji przedsięwziecia

Protokół

​8.11.2017 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Program

Informacje instytucji wdrażających krajowe i regionalne programy operacyjne

Oddziaływanie i wpływ przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, związanych zchowem i hodowlą zwierząt – podsumowanie prac Grupy ds. OOŚ

Protokół

20-21.06.2017​ ​Spotkanie Grupy Roboczej

Program

Konkluzje BAT dla intensywnego chowu drobiu lub świń

Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej

Wpływ dużych ferm chowu lub hodowli zwierząt oraz stosowania nawozów naturalnych na jednolite części wód

Zagrożenia dla środowiska terenu północnego Mazowsza wywołane zagęszczeniem instalacji do wielkotowarowego chowu drobiu

Doświadczenia WIOŚ w Poznaniu z kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez podmioty prowadzące chów i hodowlę zwierząt w instalacjach zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Plany nawożenia dla wielkotowarowych ferm zwierzęcych

Rola organu inspekcji sanitarnej w procedurze ocen oddziaływania na środowisko

Protokół

​1.02.2017 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Protokół

​3-4.10.2016
​Wizyta studyjna w Toruniu i Bydgoszczy

Agenda

Ocena oddziaływania na środowisko ferm zwierzęcych - doświadczenia RDOŚ w Bydgoszczy

Chów i hodowla zwierząt w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - woj. pomorskie

Chów i hodowla zwierząt w woj. lubuskim

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko polegające na chowie zwierząt na terenie woj. śląskiego

Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć z grupy "chów i hodowla zwierząt" - wymiana doświadczeń

Przedsięwziecia chowu i hodowli zwierząt w postępowaniach RDOŚ w Lublinie

Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć z grupy "chów i hodowla zwierząt" (warmińsko-mazurskie)

Chów i hodowla zwierząt. Doświadczenia RDOŚ w Opolu

Chów, hodowla zwierząt. Województwo Wielkopolskie. Postępowania. Problemy

Protokół

​28.06.2016 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Doświadczenia holenderskie (cz. 1) (cz. 2)

Program europejski Copernicus

Doświadczenia chorwackie (cz.1) (cz.2)

Protokół

04.03.2016​ ​Spotkanie Grupy Roboczej
​26-27.11.2015
​Spotkanie Grupy Roboczej
Dotychczasowe doświadczenia  w zakresie egzekwowania i ujmowania zagadnień klimatycznych w składanych dokumentach na etapie ooś  w województwie kujawsko - pomorskim
 
​9.11.2015 ​Spotkanie Grupy Roboczej
​Agenda
Protokół
29​.06.2015​ ​Spotkanie Grupy Roboczej
​21-23.04.2015

​Wizyta studyjna w Lublinie
30.09-2.10.2014​
​Wizyta studyjna w Łodzi
02-04.09.2014​ ​Wizyta studyjna  w Iławie
Udział Państwowej Inspekcji Sanitarnej w procedurze ocen oddziaływania na środowisko - problemy, doświadczenia, potrzeby, cz.1, cz.2
​24-26.06.2014 Spotkanie Grupy Roboczej​ Agenda

Protokół​
​26-27.03.2014 Spotkanie Grupy Roboczej​ Agenda

Protokół
3-5.06.2013​ ​Wizyta studyjna w Kostrzyniu nad Odrą
Park Narodowy "Ujście Warty" (cz. 1, cz. 2)
​23-24.05.2013
​Międzynarodowa konferencja "Dyrektywa EIA - wyzwania i perspektywy w świetle dotyczczasowych doświadczeń oraz propozycji nowelizacji dyrektywy" we Wrocławiu
18-20​.02.2013​ Wizyta studyjna w Poznaniu

08-12.10.2012​ ​Wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii
​04-05.09.2012 Wizyta studyjna w Krakowie


 
17-20.04.2012​ ​Spotkanie wyjazdowe Hel - Jastrzębia Góra
Prezentacje z warsztatów odnajdziecie Państwo w zakładce Grupa Robocza Nowa Perspektywa Finansowa
14.03.2012​ ​Spotkanie Grupy Roboczej
14.12.2011​ ​Spotkanie Grupy Roboczej
​28-29.11.2011 ​Spotkanie Grupy Roboczej
 
14-15.07.2011​ ​Spotkanie Grupy Roboczej
05-06.05.2011​ ​Spotkanie Grupy Roboczej
07.02.2011​ ​Spotkanie Grupy Roboczej
 
 
 
 
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.