Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
​​​
Grupa Robocza ds. Ochrony Powietrza i Energetyki
Głównymi celami funkcjonowania Grupy Roboczej Ochrona Powietrza i Energetyka są:
1.    Dokonanie przeglądu rozwiązań programów ochrony powietrza oraz praktyki ich wdrażania.
2.    Przegląd możliwości finansowania programów ochrony powietrza w obecnej perspektywie finansowej.
3.    Przygotowanie poradnika dot. tworzenia programów ochrony powietrza w przyszłej perspektywie finansowej.
4.    Opracowanie zaleceń dotyczących zasad wsparcia energetyki źródeł odnawialnych w przyszłej perspektywie finansowej.
5.    Opracowanie możliwości oraz wskazań do finansowania działań w zakresie ochrony powietrza.


​Data ​Tytuł spotkania ​Nazwa dokumentu
​18.02.2020 ​Spotkanie Grupy Roboczej​

 
 

18-20.11.2019 ​Wizyta studyjna we Wrocławiu ​Program

System monitoringu powietrza w Polsce na przykładzie województwa dolnośląskiego

Charakterystyka zagadnień i realizacji zadań związanych z ochroną powietrza na terenie woj.  dolnośląskiego z perspektywy władz samorządowych

Pomiar emisji odorów - zakres działania akredytowanego laboratorium badań olfaktometrycznych

Innowacyjna sieć czujników do pomiarów stężeń pyłów na terenie kapusu głównego Politechniki Wrocławskiej

Kompleks GEO-3EM

Ciepłownictwo systemowe w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza i ekektywności energetycznej

Charakterystyka zagadnień i realizacji zadań związanych z ochroną powietrza

Kierunki transformacji polskiej energetyki w wyniku oddziaływania globalnych megatrendów

Plany rozwoju energetyki rozproszonej na przykładzie Energetycznego Klastra Oławskiego EKO
25.02.2019 Spotkanie Grupy Roboczej Program

Zmiany legislacyjne w związku z wypełnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Protokół
​11.06.2018 Spotkanie Grupy Roboczej​ ​Program

Sprawa C-336/16 (naruszenie 2008/2199) pył PM10

Protokół
18-20.04.2018
Spotkanie Grupy Roboczej
Program

Zintegrowane zarządzanie odorami: rozwiązania techniczne, prawne i organizacyjne

Definiowanie pojęć związanych z odorami w kontekście rozwiązań administracyjnych i prawnych stosowanych w zakresie odorów

Doświadczenia eksploatacyjne w odwadnianiu i suszeniu odpadów - Oczyszczalnia Ścieków "Centralna" w Toruniu

​26.10.2017 ​Spotkanie Grupy Roboczej ​Program

Protokół
​3.10.2017 ​Spotkanie Grypy Roboczej Program

Dyrektywa MCP - transpozycja

Protokół
​5-7.04.2017 Spotkanie Grupy Roboczej

Program

Dobre praktyki w zakresie ograniczania uciążliwosci odorowej

Uregulowania prawne w zakresie odorów

Metody pomiarów związków zapachowo czynnych

Prezentacja Spółki Otto Engineering Polska 

Plany GIOŚ w zakresie modelowania

Sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza za lata 2013-2015

Prognoza jakości powietrza

Platforma sprawozdawcza

Działania UM w Rzeszowie w kierunku poprawy jakości powietrza

System zarządzania jakością powietrza w woj. podkarpackim

Jakość powietrza w woj. podkarpackim ocena za 2016

Protokół

​14.03.2017 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Program

Poradnik jak palić w piecu - prezentacja 14.03.17

Protokół

13-14.10.2016 Spotkanie Grupy Roboczej Program

Doświadczenia Województwa Śląskiego we wdrażaniu Programu Ochrony Powietrza

Kotły c.o. o mocy do 500 kW w Polsce

Paliwa niskoemisyjne w gospodarce komunalnej

Propozycje IChPW w zakresie ograniczenia niskiej emisji. której źródłem jest sektor komunalno-bytowy (obszar rynku paliw stałych)

Paliwa z odpadów - szansa, czy przekleństwo?
24-26.08.2016 ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Program

Działania proekologiczne realizowane przez EDF Polska S.A. Oddział Kraków

Realizacja Umowy o Zrównoważonym Rozwoju Miasta Krakowa

Praktyczne wykorzystanie przepisów art. 96 Ustawy Prawo ochrony Środowiska

Wsparcie finansowe Miasta Krakowa do wymiany urządzeń grzewczych

Wsparcie finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie wynikające ze zwiększonych kosztów grzewczych lokali

Prezentacja zakładu PROTECH

Kotły 5 klasy

Doświadczenia Województwa Małopolskiego w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza

Projekt zintegrowany LIFE "Wdrażanie programu ochrony powietrza dla Wojeówdztwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze"

WIOŚ Kraków - współpraca z gminami oraz kontrola realizacji Programu ochrony powietrza

Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego w gminie Wadowice

Wpływ motoryzacji na jakość powietrza

Działania podejmowane przez Gminę Miejską Kraków w zakresie ograniczenia emisji komunikacyjnej

Protokół

​21.06.2016 Spotkanie Grupy Roboczej​

Program

Prezentacja - Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej​

Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej

​08.03.2016 ​Spotkanie Grupy Roboczej ​Protokół
​17.02.2016 Spotkanie Grupy Roboczej​

Działania GR ds. Ochrony Powietrza i Energetyki

Naruszenie 2008/2199

​26.05.2015 Spotkanie Grupy Roboczej Protokół
15.04.2015 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Prace nad rozwiązaniem problemu uciążliwości zapachowej

Problem uciązliwości zapachowej na tle rozwiązan stosowanych w innych krajach

Protokół

​19.03.2015  ​Spotkanie Grupy Roboczej Protokół
​14.04.2014 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Startegia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowsko (BEiŚ)

Startegiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatyczne do roku 2020 (SPA 2020)

Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego okreslająca rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania w Krakowie

​21.03.2014 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Podniesienie jakości i skuteczności zarządzania jakością powietrza w strefach w celu zapewnienia czystego powietrza w województwie. Poradnik dla organów administracji publicznej.

Protokół

​05.02.2014 ​Spotkanie Grupy Roboczej Protokół
​15.10.2013 ​​​Spotkanie Grupy Roboczej

Przeciwdziałanie uciązliwości zapachowej powietrza

Protokół

​26.06.2013 ​​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Warsztat planujący kampanię na rzecz zmian ustawowych przyczyniających się do zwiększenia możliwości efektywnego działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

​21.05.2013 ​​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Koreferat do Krajowego Programu Ochrony Powietrza w części dotyczącej działań naprawczych

Protokół

​07.02.2013 ​​Spotkanie Grupy Roboczej

Możliwości wykorzystania energetyki prosumenckiej w działaniach na rzecz gospodarki bezemisyjnej w horyzoncie 2050

Protokół

​29.11.2012 ​​Spotkanie Grupy Roboczej

Główne założenia programu KAWKA

Koncepcja Krajowego Programu Ochrony Powietrza

Protokół z VI posiedzenia GR OPiE

​24.07.2012 ​​Spotkanie Grupy Roboczej Propozycje zmian prawnych w przepisach dotyczących ochrony powietrza - prezentacja Pan Piotr Łyczko

​24-25.05.2012

​​Spotkanie podgrupy ds. zmian ustawowych w ochronie powietrza

Spotkanie Podgrupy ds. zmian ustawowych w ochronie powietrza

Bariery prawne we wdrażaniu Programów Ochrony Powietrza(POP) oraz oczekiwane zmiany

Realizacja Programu Ochrony Powietrza w Aglomeracji Krakowskiej

Standardy emisyjne dla instalacji spalania o mocy do 500 kW - K.Kubica

Zanieczyszczenia Komunikacyje-metody ograniczania

Protokół z IV posiedzenia GR OPiE 24-25.05.2012

09.05.2012 ​​Spotkanie Grupy Roboczej

POP prezentacja Pani Jadwigi Mlostoń

NSA programy

Orzeczenia I I SA/Łd 99/12 - Wyrok

Wyrok NSA - Gazeta Prawna

Wyrok NSA II SA/Wr 1389/03

Protokół III posiedzenia GR OPiE 9.05.2012

​​03.04.2012 ​​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda II spotkania

Protokół II spotkania GR OPiE 03.04.2012

​23.02.2012 ​​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda I spotkania

Ograniczanie niskiej emisji

Poprawa jakości powietrza - gdzie jesteśmy ?, Na czym stoimy z CAFE - Atmoterm

Protokół I spotkania GR OPiE 23.02.2012

​21.11.2011 ​​Spotkanie Grupy Roboczej

Analiza możliwości ograniczania niskiej emisji ze szczególnym uwzględnieniem sektora bytowo-komunalnego - Atmoterm

Protokół III spotkania GR Gospodarka Odpadami 26.10. 2011

​02.06.2011 ​​Spotkanie Grupy Roboczej

STAN PRACY NAD IMPLEMENTACJĄ DYREKTYWY 2008/50/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE)

Opracowanie POP ze względu na pył drobny PM 2,5. określenie propozycji działań do krajowego pop

Projekt Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego. Sstrefa gliwicko - mikołowska i częstochowsko - lubliniecka

Projekt założeń do zmian przepisów dot. programów ochrony powietrza Urząd Marszałkowski w Łodzi 

Harmonogram wdrażania do polskiego prawa wymogów dyrektywy 2010/75/UE w zakresie dużych źródeł spalania

Protokół z II posiedzenia GR OPiE

​14.02.2011 ​​Spotkanie Grupy Roboczej

Spotkanie Grupy Roboczej Ochrona Powietrza oraz Energetyka - Agenda

Wdrażanie pakietu energetyczno-klimatycznego - zagadnienia istotne dla elektroenergetyki

Programy ochrony powietrza w świetle wymagań unijnych i krajowych

Protokół z I posiedzenia GR OPiE

 

 

Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.