Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Protokół​​​​
Grupa Robocza ds. Pozwoleń Zintegrowanych
Głównymi celami funkcjonowania Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zintegrowanych są:
1.    Wypracowanie jednolitego podejścia do systemu zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli w Polsce przy zastosowaniu instrumentów jakimi są pozwolenie zintegrowane i najlepsze dostępne techniki.
2.    Przygotowanie organów właściwych do wydawania pozwoleń zintegrowanych do prawidłowej implementacji zapisów Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).
3.    Wymiana informacji na temat pojawiających się konkluzji BAT (najlepszych dostępnych technik) i wynikających z nich obowiązków.
4.    Przygotowanie do wprowadzenia nowych wymagań dotyczących ochrony powierzchni ziemi i wód gruntowych.
5.    Rozwiązywanie bieżących problemów związanych z procedurą wydawania pozwoleń zintegrowanych.

 

Data ​Tytuł spotkania ​Nazwa dokumentu
​18-21.10.2022 ​Wizyta Studyjna do Lublina i Kazimierza Dolnego Program

Protokół
​02.06.2022 ​​Spotkanie online Grupy Roboczej ​Program

Protokół
​16.11.2021 ​Spotkanie online Grupy Roboczej ​Program​

Protokół​
​11.10.2021 ​Spotkanie online Grupy Roboczej​ Program​

Protokół​
​14.06.2021 ​Spotkanie Grupy Roboczej​ Program​

Protokół​
​05.03.2021 ​Spotkanie Grupy Roboczej Program​

Aktualne informacje dotyczące systemu pozwoleń zintegrowanych i konkluzji BAT​

Bilans masy rozpuszczalnika dla gorącego offsetu rotacyjnego - przykład​

Kwestie problemowe wynikające z publikacji konkluzji BAT w odniesieniu do obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, w tym konserwacji drewna i produktów z drewna produktami chemicznymi​

Protokół​
​16.02.2021 ​Spotkanie Grupy Roboczej Program​

Protokół​
14.06.2019 Spotkanie Grupy Roboczej ​Program

Protokół
​7-10.05.2019 ​Wizyta studyjna na Podkarpaciu ​Program

Omówienie wymogów wynikających z konkluzji BAT w odniesieniu do produkcji wielkotonażowych organicznych substancji chemicznych

Omówienie najważniejszych założeń do projektu konkluzji BAT w zakresie nieorganicznych substancji chemicznych

Protokół
​01.04.2019 Spotkanie Grupy Roboczej Program

Protokół
​06.03.2019 ​Spotkanie Grupy Roboczej
Program

Protokół
​05.11.2018 Spotkanie Podgrupy ds. Szkód w Środowisku Program

Protokół
​10-12.10.2018 ​Spotkanie Grupy Roboczej Program

Praktyczne aspekty dostosowania do konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania

Elektrownia Opole - nowe technologie dla ochrony środowiska
​20.09.2018 ​Spotkanie Podgrupy ds. Szkód w Środowisku
Program

Finansowanie usuwania szkód w środowisku oraz historycznych zanieczyszczeń

Pozyskiwanie  środków zewnętrznych na zadania RDOŚ w zakresie szkód w środowisku i historycznych zanieczyszczeń

Protokół
​13.07.2018
​Spotkanie Podgrupy ds. Szkód w Środowisku

Program


​14.11.2017 ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Program

Dyrektywa dot. średnich źródeł spalania MCP - Anna Rybak

Protokół

​18-19.10.2017 ​Spotkanie Grupy Roboczej - Bydgoszcz

Program

Konkluzje BAT dla LCP - Michał Jabłoński

PGE GIEK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz

ProNatura-Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów

​25-27.09.2017 ​Spotkanie Grupy Roboczej - KGHM Program
Protokół
9​.05.2017​​ ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Program 

Konkluzje dotyczące Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) w odniesieniu do intenswnego chowu drobiu lub świń

Analiza produkcji podmiotu, obornika oraz emisji azotu i fosforu w fermie drobiu w Kosinach Starych

Protokół

​15.02.2017 ​Spotkanie Grupy Roboczej Agenda
Ocena Zanieczyszczenia Powierzchni Ziemi
Protokół
14.09.2016 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

​5.05.2016 ​Spotkanie Grupy Roboczej Agenda
Kierunki rozwoju technologii zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych
Laboratoryjne metody oceny zdolności do biologicznego rozkładu odpadów
​07.12.2015 ​Spotkanie Grupy Roboczej Instalacje spalania paliw objęte obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego
​19-20.11.2015 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Wybrane aspekty odzysku energii z odpadów

Protokół
27-29.04.2015 ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Agenda

Główne problemy środowiskowe dla instalacji koksowniczych w świetle konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik

Oddziaływanie baterii koksowniczej na środowisko – czyli jak zmienić społeczny wizerunek branży?

Główne problemy środowiskowe w świetle konkluzji BAT dla przemysłu hutnicznego

Protokół

​31.03.2015
Spotkanie Grupy Roboczej
 
 

Agenda

Ocena możliwości zanieczyszczenia danego terenu 

Praktyczne aspekty opracowywania raportów początkowych

Protokół

5-7.11.2014
 
​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Protokół

17-18.06.2014
 
Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Wymagania BAT dla przemysłu celulozowo-papierniczego (cz. 1) (cz. 2) (cz. 3)

28.03.2014 Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Dyrektywa 2010/75/EU w sprawie emisji przemysłowych - zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska

Protokół

​22.10.2013 Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych

Protokół

​24.05.2013 Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Protokół

​04​.04.2013 Spotkanie Grupy Roboczej

I posiedzenie Grupy Roboczej ds. Pozowleń Zintegrowanych

Protokół

 

 

Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.