Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Grupa Robocza ds. Pozwoleń Zintegrowanych
Głównymi celami funkcjonowania Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zintegrowanych są:
1.    Wypracowanie jednolitego podejścia do systemu zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli w Polsce przy zastosowaniu instrumentów jakimi są pozwolenie zintegrowane i najlepsze dostępne techniki.
2.    Przygotowanie organów właściwych do wydawania pozwoleń zintegrowanych do prawidłowej implementacji zapisów Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).
3.    Wymiana informacji na temat pojawiających się konkluzji BAT (najlepszych dostępnych technik) i wynikających z nich obowiązków.
4.    Przygotowanie do wprowadzenia nowych wymagań dotyczących ochrony powierzchni ziemi i wód gruntowych.
5.    Rozwiązywanie bieżących problemów związanych z procedurą wydawania pozwoleń zintegrowanych.

 

Data ​Tytuł spotkania ​Nazwa dokumentu
14.06.2019 Spotkanie Grupy Roboczej ​Program

Protokół
​7-10.05.2019 ​Wizyta studyjna na Podkarpaciu ​Program

Omówienie wymogów wynikających z konkluzji BAT w odniesieniu do produkcji wielkotonażowych organicznych substancji chemicznych

Omówienie najważniejszych założeń do projektu konkluzji BAT w zakresie nieorganicznych substancji chemicznych

Protokół
​01.04.2019 Spotkanie Grupy Roboczej Program

Protokół
​06.03.2019 ​Spotkanie Grupy Roboczej
Program

Protokół
​05.11.2018 Spotkanie Podgrupy ds. Szkód w Środowisku Program

Protokół
​10-12.10.2018 ​Spotkanie Grupy Roboczej Program

Praktyczne aspekty dostosowania do konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania

Elektrownia Opole - nowe technologie dla ochrony środowiska
​20.09.2018 ​Spotkanie Podgrupy ds. Szkód w Środowisku
Program

Finansowanie usuwania szkód w środowisku oraz historycznych zanieczyszczeń

Pozyskiwanie  środków zewnętrznych na zadania RDOŚ w zakresie szkód w środowisku i historycznych zanieczyszczeń

Protokół
​13.07.2018
​Spotkanie Podgrupy ds. Szkód w Środowisku

Program


​14.11.2017 ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Program

Dyrektywa dot. średnich źródeł spalania MCP - Anna Rybak

Protokół

​18-19.10.2017 ​Spotkanie Grupy Roboczej - Bydgoszcz

Program

Konkluzje BAT dla LCP - Michał Jabłoński

PGE GIEK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz

ProNatura-Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów

​25-27.09.2017 ​Spotkanie Grupy Roboczej - KGHM Program
Protokół
9​.05.2017​​ ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Program 

Konkluzje dotyczące Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) w odniesieniu do intenswnego chowu drobiu lub świń

Analiza produkcji podmiotu, obornika oraz emisji azotu i fosforu w fermie drobiu w Kosinach Starych

Protokół

​15.02.2017 ​Spotkanie Grupy Roboczej Agenda
Ocena Zanieczyszczenia Powierzchni Ziemi
Protokół
14.09.2016 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

​5.05.2016 ​Spotkanie Grupy Roboczej Agenda
Kierunki rozwoju technologii zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych
Laboratoryjne metody oceny zdolności do biologicznego rozkładu odpadów
​07.12.2015 ​Spotkanie Grupy Roboczej Instalacje spalania paliw objęte obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego
​19-20.11.2015 ​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Wybrane aspekty odzysku energii z odpadów

Protokół
27-29.04.2015 ​Spotkanie Grupy Roboczej

​Agenda

Główne problemy środowiskowe dla instalacji koksowniczych w świetle konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik

Oddziaływanie baterii koksowniczej na środowisko – czyli jak zmienić społeczny wizerunek branży?

Główne problemy środowiskowe w świetle konkluzji BAT dla przemysłu hutnicznego

Protokół

​31.03.2015
Spotkanie Grupy Roboczej
 
 

Agenda

Ocena możliwości zanieczyszczenia danego terenu 

Praktyczne aspekty opracowywania raportów początkowych

Protokół

5-7.11.2014
 
​Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Protokół

17-18.06.2014
 
Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Wymagania BAT dla przemysłu celulozowo-papierniczego (cz. 1) (cz. 2) (cz. 3)

28.03.2014 Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Dyrektywa 2010/75/EU w sprawie emisji przemysłowych - zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska

Protokół

​22.10.2013 Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych

Protokół

​24.05.2013 Spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Protokół

​04​.04.2013 Spotkanie Grupy Roboczej

I posiedzenie Grupy Roboczej ds. Pozowleń Zintegrowanych

Protokół

 

 

Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.