Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
​​
Sieć Krajowa „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”
 
„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" to krajowa sieć organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi. Sieć powstała na mocy porozumienia podpisanego 3 grudnia 2010 r. przez Ministra Środowiska, Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, jako platforma współpracy na wzór europejskiej sieci ENEA-MA (ang. European Network of Environmental Authorities- Managing Authorities).
  
W skład Sieci wchodzą: 
  • Ministerstwo Środowiska, 
  • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako instytucja zarządzająca programami unijnymi, 
  • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
  • regionalne dyrekcje ochrony środowiska, 
  • zarządy województw jako instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Do prac w ramach Sieci zapraszani są również przedstawiciele Komisji Europejskiej, instytucje eksperckie i badawcze, inne instytucje państwowe i samorządowe, a także organizacje pozarządowe występujące w roli podmiotów – obserwatorów.
Rolę koordynatora wszelkich działań realizowanych w ramach prac Sieci pełni Zespół Sekretariatu Sieci  "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" tworzony przez pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 
 
Działania Sieci realizowane są w ramach projektu nr POPT.02.01.00-00-0287/19 Kontynuacja wsparcia funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" na lata 2020-2022  współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (www.popt.gov.pl).
 
Celem projektu jest zapewnienie działania Krajowej Sieci "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" w celu wsparcia funkcjonowania instytucji uczestniczących w systemie realizacji polityki spójności w perspektywie 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 2 450 000,00  PLN 
Współfinansowanie projektu z UE: 2 082 500,00  PLN
 
  FE-PT+GDOŚ+UE-FS poziom PL.png
 
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.