Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Posiedzenia Plenarne
Autor: *, Data wprowadzenia: 2011-06-21, data modyfikacji: 15.01.2015
 
Posiedzenia Plenarne to rokroczne spotkania wszystkich instytucji zaangażowanych w funkcjonowanie Sieci w celu omówienia  najważniejszych działań mijającego roku oraz planów i głównych założeń na kolejne lata.

 

 

 Posiedzenia plenarne sieci

 
DataTytułDokumentyZmodyfikowane
19-20.11.2018X Posiedzenie Plenarne2018-11-29 11:18:41
4-5.12.2017IX Posiedzenie Plenarne2018-11-29 11:18:11
5-6.12.2016VIII Posiedzenie Plenarne2018-03-15 10:48:01
1-2.12.2015VII Posiedzenie Plenarne

​Agenda

Prezentacje z 1.12.2015:

Appraisal Procedures of Major Projects in the 2014-2020 programming period for ERDF/CF funding - Camelia Mihaela Kovacs

Climate change adaptation and mitigation in EIA and SEA (Section F.8) - Agata Payne

Introduction to AF (Section F) - Agata Payne

Preparation and appraisal of major projects - Yvette Izabel

Requirements of the Habitats Directive 92/43/EEC - Agata Payne

Key environmental requirements for Major Projects in 2014-2020. Application of Water Framework Directive - Agata Payne

French-Polish cooperation within Partnership: Environment for Development Network - Patrick Auffret

CEE Bankwatch Network and Friends of the Earth Europe - Markus Trilling

Results of the Survey on environmental integration in Cohesion Policy - Agata Payne

Looking back: some results of the period 2007-2013 on environment - Yvette Izabel

Overview over macro-regional strategies as a framework to support initiatives in the field of environment

The Italian Network “Rete Ambientale” in the 2014-2020 Programming period - Gianluca Capri

Greek Environmental Network - Tsartsou Evangelia

5 lat sieci w Polsce - Agnieszka Zdanowska

5 years of Network in Poland - Agnieszka Zdanowska

Looking forward to 2014-2020. Overview of programming and presentation of capacity-building tools - Sander Happaerts

Spanish Environmental Authorities Network - Elena Barrios Barcia 

Environmental ex-ante conditionalities - Sander Happaerts and Yvette Izabel

Prezentacje z 2.12.2015:

Grupa Robocza ds.Adaptacji do Zmian Klimatu

Grupa Robocza ds.Gospodarki Odpadami

Grupa Robocza ds.Ocen Oddziaływania na Środowisko

Grupa Robocza ds.Ochrony Powietrza i Energetyki

Grupa Robocza ds.Pozwoleń Zintegrowanych

Grupa Robocza ds.Hałasu

Grupa Robocza ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej

Podsumowanie wyników ankiety rocznej - Ewelina Kosela 

Protokół

Galeria zdjęć z posiedzenia

2016-12-13 13:29:45
08-09-12-2014VI Posiedzenie Plenarne2015-12-22 12:13:38
10-11.12.2013V Posiedzenie Plenarne2015-07-08 14:44:11
16-17.12.2010I Posiedzenie Plenarne

​W trakcie spotkania omówione zostały główne cele i metody działania sieci . Przedstawiono również istotne obszary z zakresu działania sieci a w tym:

         a także
W trakcie spotkania na ręce Dyrektora Generalnego Ochrony Środowiska przedstawiciele Instytucji Zarządzających Regionalnym Programami Operacyjnymi złożyli pisemne deklaracje o chęci uczestniczenia w pracach sieci. Przyjęty został również regulamin sieci stanowiący uszczegółowienie zasad funkcjonowania krajowej sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju"
 
2015-07-08 14:38:58
27-28.06.2011II Posiedzenie Plenarne2015-07-08 14:37:36
8-9.12.2011III Posiedzenie Plenarne2015-07-08 14:37:14
6-7.12.2012IV Posiedzenie Plenarne2015-07-08 14:36:43
 

 

Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.