Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Posiedzenia Plenarne
 
Posiedzenia Plenarne to rokroczne spotkania wszystkich instytucji zaangażowanych w funkcjonowanie Sieci w celu omówienia  najważniejszych działań mijającego roku oraz planów i głównych założeń na kolejne lata.

 

 

 Posiedzenia plenarne sieci

 
DataTytułDokumentyZmodyfikowane
09-10.12.2020XII Posiedzenie Plenarne2021-01-21 09:06:11
30-31.01.2020XI Posiedzenie Plenarne2021-01-21 09:04:53
19-20.11.2018X Posiedzenie Plenarne2020-02-11 13:58:56
4-5.12.2017IX Posiedzenie Plenarne2020-01-17 14:13:56
5-6.12.2016VIII Posiedzenie Plenarne2020-01-17 14:12:56
1-2.12.2015VII Posiedzenie Plenarne

Agenda

Prezentacje z 1.12.2015:

Appraisal Procedures of Major Projects in the 2014-2020 programming period for ERDF/CF funding - Camelia Mihaela Kovacs

Climate change adaptation and mitigation in EIA and SEA (Section F.8) - Agata Payne

Introduction to AF (Section F) - Agata Payne

Preparation and appraisal of major projects - Yvette Izabel

Requirements of the Habitats Directive 92/43/EEC - Agata Payne

Key environmental requirements for Major Projects in 2014-2020. Application of Water Framework Directive - Agata Payne

French-Polish cooperation within Partnership: Environment for Development Network - Patrick Auffret

CEE Bankwatch Network and Friends of the Earth Europe - Markus Trilling

Results of the Survey on environmental integration in Cohesion Policy - Agata Payne

Looking back: some results of the period 2007-2013 on environment - Yvette Izabel

Overview over macro-regional strategies as a framework to support initiatives in the field of environment

The Italian Network “Rete Ambientale” in the 2014-2020 Programming period - Gianluca Capri

Greek Environmental Network - Tsartsou Evangelia

5 lat sieci w Polsce - Agnieszka Zdanowska

5 years of Network in Poland - Agnieszka Zdanowska

Looking forward to 2014-2020. Overview of programming and presentation of capacity-building tools - Sander Happaerts

Spanish Environmental Authorities Network - Elena Barrios Barcia 

Environmental ex-ante conditionalities - Sander Happaerts and Yvette Izabel

Prezentacje z 2.12.2015:

Grupa Robocza ds.Adaptacji do Zmian Klimatu

Grupa Robocza ds.Gospodarki Odpadami

Grupa Robocza ds.Ocen Oddziaływania na Środowisko

Grupa Robocza ds.Ochrony Powietrza i Energetyki

Grupa Robocza ds.Pozwoleń Zintegrowanych

Grupa Robocza ds.Hałasu

Grupa Robocza ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej

Podsumowanie wyników ankiety rocznej - Ewelina Kosela 

Galeria zdjęć z posiedzenia

2020-01-17 14:12:08
8-9.12.2014VI Posiedzenie Plenarne2020-01-17 14:11:16
10-11.12.2013V Posiedzenie Plenarne2020-01-17 14:09:15
6-7.12.2012IV Posiedzenie Plenarne2020-01-17 14:05:17
8-9.12.2011III Posiedzenie Plenarne2020-01-17 14:04:52
27-28.06.2011II Posiedzenie Plenarne2020-01-17 14:04:13
16-17.12.2010I Posiedzenie Plenarne

W trakcie spotkania omówione zostały główne cele i metody działania sieci. Przedstawiono również istotne obszary z zakresu działania sieci a w tym:

         a także
W trakcie spotkania na ręce Dyrektora Generalnego Ochrony Środowiska przedstawiciele Instytucji Zarządzających Regionalnym Programami Operacyjnymi złożyli pisemne deklaracje o chęci uczestniczenia w pracach sieci. Przyjęty został również regulamin sieci stanowiący uszczegółowienie zasad funkcjonowania krajowej sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju".
 
2020-01-17 14:03:27
 

 

Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.