Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Sekretariat Sieci

Sekretariat Sieci pełni rolę koordynującą prace Sieci w tym:
  • zapewnia funkcjonowanie Sieci (czuwa nad realizacją budżetu i zapewnia finansowanie);
  • koordynuje działania podejmowane w ramach Sieci;
  • zapewnia techniczne i organizacyjne funkcjonowanie grup roboczych;
  • zajmuje się obsługą logistyczną spotkań realizowanych w ramach grup roboczych, w tym wizyt krajowych i zagranicznych;
  • jest odpowiedzialny za sporządzanie planów i harmonogramów finansowych funkcjonowania Sieci;
  • realizuje postępowania przetargowe;
  • sporządza protokoły i raporty;
  • zarządza portalem informacyjnym Sieci;
  • opracowuje i dystrybuuje wśród członków Sieci NETLETTER.
Sekretariat Sieci znajduje się przy ul. Aleje Jerozolimskie 132/136, 02-305 Warszawa.
Adres korespondencyjny:
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel.: 22 66-16-221
fax: 22 66-16-220
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.