Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Grupa Robocza ds. Ochrony Powietrza i Energetyki z wizytą studyjną w Toruniu i Bydgoszczy

Kolejne spotkanie Grupy, poświęcone problematyce odorowej, miało miejsce podczas wizyty studyjnej w woj. Kujawsko-Pomorskim, w trakcie której jej uczestnicy odwiedzili instalacje oczyszczalni ścieków dla Torunia oraz zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Bydgoszczy.

Przed rozpoczęciem wizyt w terenie, przedstawiciele Grupy mieli możliwość zaktualizować swoją wiedzę na temat funkcjonujących rozwiązań administracyjnych i prawnych w zakresie odorów oraz zintegrowanego zarządzania nimi, dzięki wykładowi prof. Izabeli Sówki z Politechniki Wrocławskiej. Zaprezentowane w jego trakcie ograniczenia techniczne i rozwiązania organizacyjne były następnie przedmiotem dociekań w rozmowach z pracownikami toruńskiej oczyszczalni i bydgoskiej spalarni odpadów. Oba te przedsiębiorstwa podchodzą z niezwykłą starannością do problematyki odorowej, do czego przyczyniają się także mieszkańcy okalających zakłady terenów. Niemniej rozwiązania techniczne, współpraca z inspekcją ochrony środowiska oraz służbami porządkowymi (np. poprzez regularne ćwiczenia straży pożarnej) a także działania edukacyjne i otwarte dni dla zwiedzających, przekładają się zarówno na dobry odbiór społeczny działalności tych przedsiębiorstw, jak i brak problemów z uciążliwością odorową dla otoczenia.

Osobnym punktem wizyty było spotkanie w bydgoskim centrum demonstracyjnym odnawialnych źródeł energii, gdzie przy okazji prezentacji bezemisyjnych źródeł energii i zalet pasywnego budownictwa, w sposób naturalny doceniono brak problemów odorowych w tego typu rozwiązaniach technicznych.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pragnie wyrazić podziękowanie dla Kierownictwa Centralnego Zakładu Oczyszczania Ścieków w Toruniu, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy oraz Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy za umożliwienie realizacji wizyty

Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.