Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Wizyta studyjna w Pile

W dniach 9-11 lipca 2018 r. w Pile (woj. Wielkopolskie) miało miejsce spotkanie poświęcone tematowi adaptacji do zmian klimatu. W trakcie wizyty studyjnej członkowie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu odwiedzili Miejskie Wodociągi i Kanalizacje, oczyszczalnię ścieków i kompostownię GWDA, a także Nadleśnictwo Zdrojowa Góra.

Wszystkie ww. przedsiębiorstwa podejmują szereg działań oraz starań, w celu tworzenia i utrzymywania tzw. małej retencji - np. poprzez realizację inicjatyw takich jak "deszczowe ogrody" (MWiK), czy odtwarzanie istniejących oczek wodnych (Nadleśnictwo Zdrojowa Góra). Innym przykładem działań sprzyjających mitygacji i adaptacji do zmian klimatu jest inwestowanie w nowe źródła energii oraz zwiększanie produkcji energii z już działających źródeł odnawialnych (GWDA Sp. z o.o.).
Osobnym punktem wizyty było spotkanie w Centrum Zastosowań Światła Philips, gdzie zostały przedstawione praktyczne możliwości nowoczesnego oświetlenia energooszczędnego. Wielokrotnie podkreślanym i bardzo istotnym celem Spółki jest zmniejszenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska wynikających z procesu wytwarzania produktów, jak również dążenie do produkcji w oparciu o system zero odpadowy, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pragnie wyrazić podziękowanie dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Centrum Zastosowań Światła Philips Lighting, GWDA Sp. z o.o. oraz Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile i Nadleśnictwa Zdrojowa Góra, za umożliwienie realizacji wizyty.
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.