Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Pozwolenia zintegrowane a nowe regulacje prawne

6 marca 2019 r. w Warszawie odbyło się połączone spotkanie dwóch Grup Roboczych ds. Gospodarki Odpadami oraz Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zintegrowanych funkcjonujących w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju.

Przedmiotem spotkania było omówienie wątpliwości co do właściwej interpretacji znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1564).

Spotkanie poświęcone było omówieniu kwestii problemowych wynikających z nowych przepisów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami, które wprowadziły nowe obowiązki mające zastosowanie przy wydawaniu i zmianie pozwoleń zintegrowanych. Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska zaprezentowali opracowane kwestie problemowe zgłoszone wcześniej przez członków obu Grup Roboczych. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań i zgłaszania wątpliwość w zakresie interpretowania i stosowania w postępowaniach administracyjnych nowych przepisów.

Efektem spotkania było wyjaśnienie problematycznych kwestii, z którymi pracownicy urzędów marszałkowskich i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska spotykają się w codziennej pracy i próba wypracowania jednolitego podejścia do ich stosowania.

Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.