Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Hiszpański model zarządzania odpadami na przykładzie Madrytu i Barcelony

Gospodarka w obiegu zamkniętym, przeciwdziałanie powstawaniu odpadów, rozszerzona odpowiedzialność producentów wprowadzających opakowania na rynek oraz termiczne przekształcanie odpadów - to tylko niektóre z tematów, którym poświęcona była wizyta w Hiszpanii Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami, funkcjonującej w ramach Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

Podczas wizyty przedstawiciele Grupy odwiedzili Madryt oraz Barcelonę, dwa największe miasta Hiszpanii, które do kwestii gospodarki odpadami podeszły w zupełnie odmienny sposób. W Madrycie władze postawiły na scentralizowany system zarządzania odpadami, w oparciu o działania rynkowych podmiotów nadzorowanych przez wyłonioną w drodze przetargu firmę zarządczą. W Barcelonie zdecydowano się wdrożyć system rozproszony, maksymalnie przybliżony do mieszkańców, w którym ogromny nacisk położono na edukację ekologiczną i wsparcie w selektywnej zbiórce odpadów na poziomie gospodarstw domowych.

Obydwa modele, co się okazało w trakcie dyskusji prowadzonych z przedstawicielami władz obu miast oraz urzędnikami ministerstwa gospodarki, posiadały szereg zalet, jak też i wad, w głównej mierze skupiających się na problemach współpracy z mieszkańcami przy zbiórce i przekazywaniu odpadów. Do zalet zaliczyć należy niewątpliwie łatwiejszy sposób wykazywania osiągnięcia celu ekologicznego w systemie scentralizowanym oraz znaczącą redukcję powstawania odpadów i znacznie lepszą ich segregację w systemie rozproszonym.

Oprócz spotkań w urzędach uczestnicy wizyty zobaczyli też madrycki park technologiczny Valdemingomez – kompleks przetwarzania, składowania, segregacji, kompostowania, spalania oraz ponownego wykorzystania  odpadów, a także Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Madrycie i Barcelonie, zorganizowane zgodnie z przyjętymi w obu przypadkach modelami gospodarki odpadami.

Wizyta została zorganizowana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach projektu „Kontynuacja wsparcia funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" na lata 2018-2019”  współfinasowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Galeria zdjęć

Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.