Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Wizyta studyjna Grupy Roboczej ds. Hałasu w Katowicach

W dniach 20-22 maja 2019 r. odbyła się wizyta studyjna Grupy Roboczej ds. Hałasu w Katowicach, która była poświęcona omówieniu tematów dotyczących stosowania alternatywnych metod ograniczenia hałasu, wobec ekranów akustycznych, w tym wdrożeniu ograniczenia prędkości do 30 km/h w centrum miasta, na przykładzie „Strefy Tempo 30” w Katowicach, a także zapoznaniu się ze sposobem dokonywania identyfikacji źródeł hałasu na obszarze należącym do ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej.

W pierwszym dniu wizyty odbyły się obrady GR ds. Hałasu, w trakcie których uczestnicy po wysłuchaniu eksperckich prezentacji omawiali zagadnienia związane z oddziaływaniem hałasu, w tym dyskutowali nad określaniem granic terenów wymagających ochrony przed hałasem. Podczas spotkania poruszono problematykę wykonywania analiz oddziaływania hałasu na tereny podlegające ochronie akustycznej. Omówiono jak prawidłowo przygotować dane wejściowe do modelu oddziaływania akustycznego, jak wyekstrahować najistotniejsze źródła hałasu i w jaki sposób przeprowadzać proces inwestycyjny, aby w środowisku uzyskać jak najszybszy efekt w postaci obniżenia oddziaływania akustycznego. Dyskutowano także nad egzekucją administracyjną obowiązków o charakterze niepieniężnym, oraz nad występującymi w procedurze oceny oddziaływania na środowisko zawiłościami związanymi z zapisami (lub ich interpretacją) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony przed hałasem.

Kolejne dni zostały poświęcone wizytacji poszczególnych instalacji jako wybranych przykładów źródeł oddziaływania akustycznego na terenie województwa śląskiego.

Pierwszy przykład dotyczył zakładu ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej, wokół którego ustanowiono obszar ograniczonego użytkowania. Grupie przedstawiono działania operatora instalacji, które ograniczają skalę oddziaływania huty na środowisko. Zobrazowano skalę przedsięwzięcia oraz związany z tym wieloletni okres.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce, skupiającym około 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. W skład firmy wchodzi pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. W 2018 roku głównym celem ArcelorMittal Poland była realizacja dużych i kosztownych inwestycji środowiskowych. Tylko w dąbrowskiej hucie wydano 700 milionów złotych na modernizację istniejącego systemu odpylania i budowę nowej odpylni w stalowni, co pozwoliło zwiększyć wydajność systemu odpylania aż trzykrotnie. W spiekalni wybudowano nowoczesne filtry hybrydowe dla taśm spiekalniczych, dzięki czemu ponad sześciokrotnie zmniejszona została emisja pyłu na taśmach. Kolejną inwestycją zrealizowaną w zakresie działalności prośrodowiskowej była budowa instalacji do odsiarczania i odazotowania spalin w elektrociepłowni TAMEH POLSKA. Dzięki instalacji emisja pyłów ograniczona została o ponad 86 proc., tlenków azotu o 35 proc., a dwutlenków siarki o 66 proc. Poza tym, w elektrociepłowni TAMEH POLSKA w Dąbrowie Górniczej, uruchomiona została pierwsza w Polsce instalacja turbin wytwarzających energię elektryczną w procesie rozprężania gazu wielkopiecowego. To nowatorski projekt, pozwala wyprodukować 25 MW energii z gazu hutniczego, co jest ekwiwalentem aż 45 tys. ton węgla kamiennego rocznie, czyli 900 wagonów pełnych węgla. Dzięki tej inwestycji nastąpi ograniczenie emisji do środowiska prawie 90 ton dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz prawie 9 ton pyłu w ciągu roku.

W trakcie zwiedzania huty uczestnicy zostali oprowadzeni po instalacji walcowni gorącej. Grupa miała okazję przejść cały proces walcowania stali od etapu podgrzewania długich prostopadłościennych slab do wytworzenia gotowych szyn tramwajowych o długości 120 m, które w tym dniu były produkowane. Całość instalacji jest zamknięta w hali dzięki czemu powstające oddziaływania akustyczne są generalnie zamknięte w jej wnętrzu.

W drugiej części dnia uczestnicy wizyty przeszli ulicami Katowic, objętymi tzw. „Strefą tempo 30”. Mogli przekonać się jak w praktyce działa uspokojenie ruchu w centrum miasta, gdzie maksymalna dozwolona prędkość wynosi 30 km na godzinę, w porównaniu z ruchem na drogach nie objętych strefą. Następnie Grupa udała się do Nikiszowieca - dzielnicy Katowic gdzie zaprezentowano połączenie zabudowy mieszkaniowej z obszarem typowo przemysłowym tj. kopalnią węgla kamiennego.

Podczas wizyty studyjnej uczestnicy mogli doświadczyć jak faktycznie oddziałuje szyb przewietrzania kopalni. Szyb wentylacyjny w Rudołtowicach wskutek ciągłej jednostajnej pracy wysokowydajnych wentylatorów przewietrzania kopalni węgla kamiennego w Czechowicach-Dziedzicach stwarza uciążliwość dla okolicznych mieszkańców. Dzięki wydaniu decyzji naprawczej operator rozpoczął już proces inwestycyjny, którego zamierzeniem jest budowa nowych dyfuzorów o parametrach nie powodujących przekroczeń hałasu w środowisku.

Ostatnim punktem programu była wizyta w Knurowie os. Farskie Pola, gdzie uczestnicy mogli usłyszeć hałas roznoszący się pod autostradą A1. Posadowienie autostrady na przęsłach, dodatkowo nad zbiornikiem wodnym, powoduje oddziaływanie generowane poprzez przejeżdżające po dylatacjach samochody, które powoduje przekroczenie hałasu ze względu na jego impulsowość. Zarządca po dokonaniu  oceny możliwości jest na etapie dokonywania projektu wyciszenia dylatacji w spodniej części jezdni, aby następnie pomiarowo sprawdzić skuteczność tego rozwiązania.

Wizyta została zorganizowana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach projektu „Kontynuacja wsparcia funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" na lata 2018-2019”  współfinasowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.