Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

O poprawie jakości powietrza województwa dolnośląskiego

​W dniach 18-20 listopada 2019 r. we Wrocławiu odbyła się wizyta studyjna Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki działającej w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju".

Na terenie kompleksu GEO-3EM Politechniki Wrocławskiej, stanowiącego centrum badań i transferu technologii zrównoważonego wykorzystania surowców i energii, uczestnikom wizyty przedstawiono sposób podejścia do kwestii ochrony środowiska naturalnego w badanych technologiach. W szczególności zaprezentowano osiągnięcia:

  • Laboratorium Czujników dla Inteligentnych Obiektów oraz Systemów Przesyłania Danych,
  • Laboratorium Dynamiki i Bezpieczeństwa Pojazdów,
  • Akredytowane Laboratorium Transportu Taśmowego,
  • Laboratorium Procesów Hydrometalurgicznych.
Ponadto w trakcie spotkań na terenie kampusu, uczestnicy zapoznali się z efektami pracy innowacyjnej sieci czujników do pomiaru stężeń pyłów na terenie Kampusu Głównego Politechniki Wrocławskiej. Przedstawiono m.in. możliwości zastosowań nisko kosztowych systemów pomiarowych, metodykę pomiarów, analiz przestrzennych oraz wyniki przeprowadzonych dotychczas badań. Poruszone zostały także zagadnienia dotyczące pomiarów emisji odorów, w tym metodę oceny zapachowej jakości powietrza i metodę olfaktometrii dynamicznej, w ramach których omówiono główne rodzaje źródeł ich emisji (punktowe, objętościowe, powierzchniowe). W tej części spotkania uczestnikom dano możliwość odwiedzenia akredytowanego Laboratorium Badań Olfaktometrycznych oraz wzięcia udziału w oznaczeniu stężenia zapachowego za pomocą węchu, przy użyciu olfaktometru.

Ponadto w trakcie wizyty zorganizowane zostały prelekcje na terenie Instytutu Rozwoju Terytorialnego, prezentujące system monitoringu jakości powietrza w województwie dolnośląskim, realizację zadań związanych z ochroną powietrza oraz wprowadzanie nowych koncepcji w kontekście programów ochrony powietrza. Omówiono także genezę powstania, przebiegu procesu tworzenia i realizacji uchwał antysmogowych oraz zasady postepowania zgodnie z "low carbon policy".
 
Wizytę zakończyło spotkanie w Oławskim Klastrze Energetycznym, prężnie działającym w sektorze energetyki odnawialnej. W 2012 roku na jego terenie powstało Centrum Badawczo-Rozwojowe wykorzystania odnawialnych źródeł energii w procesach produkcyjnych, z halą prototypowni, produkcji, logistyki i magazynowania. Na tej bazie stworzono pierwszy w Polsce zakład produkcji artykułów medycznych w technologii zerowej emisji CO2. Zaprezentowano też jak zadania klastra skupiają się na zapewnieniu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego opartego na odnawialnych źródłach energii, poprawie stanu środowiska naturalnego, a także zwiększeniu konkurencyjności i efektywności lokalnej gospodarki.
 
Wizyta została sfinansowana w ramach projektu „Kontynuacja wsparcia funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" w latach 2018-2019”  współfinasowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Galeria zdjęć
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.