Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

XI Posiedzenie Plenarne Sieci

W dniach 30-31 stycznia br. odbyło się XI Posiedzenie Plenarne krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek tworzących Sieć: Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, urzędów marszałkowskich, jak również inni zaproszeni goście. 

Posiedzenie otworzył i poprowadził Marek Kajs Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który na wstępie powitał wszystkich zgromadzonych i podziękował za miniony rok i zaangażowanie członków w prace grup roboczych. 

Ważnym punktem spotkania było przyjęcie deklaracji przystąpienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. Deklarację na ręce Dyrektora Marka Kajsa złożyła Joanna Kopczyńska - Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym. Udział ekspertów z Wód Polskich, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą będą wspierali działania Sieci, pozwoli na jeszcze lepszą realizację celów i zadań Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej.

Blok tematyczny dotyczący prac Sieci w 2019 r. rozpoczął przedstawiciel Ministerstwa Klimatu Piotr Czarnocki, który zaprezentował podsumowanie posiedzenia europejskiej sieci ENEA-MA, które odbyło się 1 października 2019 r. w Salonikach. Następnie Ewelina Kosela reprezentująca Sekretariat Sieci przedstawiła informacje dotyczące zadań zrealizowanych przez Sekretariat w ubiegłym roku. W 2019 r. odbyło się ponad 27 spotkań Grup Roboczych (w tym 10 wizyt studyjnych krajowych i zagranicznych) oraz wykonano 3 ekspertyzy. Ponadto w wystąpieniu przedstawione zostały cele na przyszłe lata funkcjonowania Sieci, w tym m. in.: zapewnienie sprawnej wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w prace Sieci.

Kluczową częścią obrad była prezentacja efektów prac poszczególnych Grup Roboczych prowadzonych w ciągu ostatniego roku. Wnioski z przeprowadzonych spotkań oraz wstępne plany działań na 2020 r. przedstawili Przewodniczący Grup

W ramach Posiedzenia, Dyrektor Departamentu Realizacji Projektów Środowiskowych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Michał Rakowski zwrócił uwagę na potrzebę utworzenia dodatkowej grupy roboczej, której prace skupiać się będą na temacie zielonych zamówień publicznych. Dyrektor podkreślił, że temat ten jest bardzo istotny w kontekście postępujących, niekorzystnych zmian stanu środowiska naturalnego i wynikających z nich konsekwencji i zagrożeń. Dlatego też prace nowo utworzonej grupy powinny koncentrować się na wypracowaniu modelu dobrych praktyk w zastosowaniu aspektów środowiskowych w zamówieniach publicznych.

Po ustaleniu przez gremium plenarne priorytetów działań Sieci, uczestnikom spotkania zostały przybliżone szczegóły projektu zintegrowanego LIFE Tree Check, którego celem jest wsparcie miast europejskich w radzeniu sobie ze skutkami zmian klimatu poprzez poprawę zielonej infrastruktury. Prezentację na temat projektu realizowanego przez Czechy, Słowację, Węgry i Polskę w ramach instrumentu finansowego LIFE wygłosił Przemysław Lewicki przedstawiciel firmy LEMITOR Ochrona Środowiska sp. z o. o. sp. k.

XI Posiedzenie Plenarne Sieci zostało zorganizowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach projektu nr POPT.02.01.00-00-0287/19 Kontynuacja wsparcia funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" na lata 2020-2021 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

 

Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.