Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Szkód w Środowisku 11.01.2022 r.

11.01.2022 r. odbyło się w formie on-line spotkanie Grupy Roboczej ds. Szkód w Środowisku  działającej w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz urzędów marszałkowskich.

 

Na początku spotkania dokonano podsumowania 2-dniowego szkolenia na temat szkód w wodach, zorganizowanego przez GDOŚ w grudniu 2021 r., w którym uczestniczyli członkowie Grupy Roboczej.

 

W dalszej części spotkania zajęto się zagadnieniem SWDE (Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych), służącym do wymiany danych pomiędzy bazami ewidencyjnymi. Przedstawiono w obrębie tej tematyki dwie prezentacje: „Pozyskiwanie wypisów z ewidencji gruntów – doświadczenia RDOŚ w Olsztynie” oraz „Sposoby pozyskiwania informacji w toku prowadzonych postępowań – doświadczenia RDOŚ we Wrocławiu”.

 

Podczas spotkania omówiono również prezentację pt.: „Podmiot korzystający ze środowiska na wybranym przykładzie (działalność rolnicza)”, gdzie poruszono między innymi kwestię definicji podmiotu korzystającego ze środowiska oraz omówiono prezentację pt.: „Dostęp do danych osobowych, w tym adresowych, władających nieruchomościami oraz innych danych o nieruchomości gruntowej”, gdzie przybliżono przypadek rozbieżności danych pozyskanych z ewidencji gruntów i budynków oraz z księgi wieczystej.

 

Uczestnicy Grupy przeprowadzili także dyskusję, w ramach której przedstawiciele RDOŚ podzielili się własnymi doświadczeniami dotyczącymi współpracy ze starostwami w zakresie pozyskiwania danych z ewidencji gruntów i budynków oraz starano się wypracować wspólne stanowisko Grupy dotyczące propozycji zmian danych zagadnień w przepisach.

 

Zachęcamy do zapoznania się z protokołem ze spotkania, umieszczonym na stronie https://sdr.gdos.gov.pl/SitePages/Szkody.aspx.

 

Źródło grafiki: Grupa Dzieci Trzymających Planetę Ziemię Nad Rozmytym Tłem Przyrody - zdjęcia stockowe i więcej obrazów Globus - Wyposażenie do nawigacji - iStock (istockphoto.com)

 

 

Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.