Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Grupa Robocza ds. Adaptacji do Zmian Klimatu 
 
Autor: *, Data wprowadzenia: 2015-06-01, data modyfikacji: 2015-06-01
 
 
 
Głównymi celami funkcjonowania Grupy Roboczej ds. Adaptacji do zmian Klimatu są:
 
 
1.     Operacjonalizacja/wdrażanie Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywa do 2030 (SPA2020).
2.     Wsparcie mainstremingu adaptacji na poziom regionalny poprzez wskazanie kierunków działań adaptacyjnych, które powinny zostać uwzględnione w dokumentach strategicznych tworzonych na poziomie wojewódzkim, co umożliwi z kolei tworzenie ram dla planowania działań adaptacyjnych na poziomie lokalnym, a także na wymianę informacji między poziomem lokalnym i regionalnym w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu.
3.     Wsparcie procesu monitoringu i raportowania z realizowanych na poziomie regionalnym i lokalnym działań adaptacyjnych.
4.     Stworzenie forum współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami szczebla krajowego i regionalnego oraz współpracy międzynarodowej.
5.     Wsparcie realizacji projektu dot. adaptacji do zmian klimatu w miastach pow. 100 tys. mieszkańców (POIiŚ 204-2020)
 

                          Szczegółowe informacje na temat adaptacji do zmian klimatu

                         można znaleźć na portalu Ministerstwa Środowiska

 


Klimada

 
​Data ​Tytuł spotkania ​Nazwa dokumentu
​29-31.05.2019 Wi​zyta studyjna Kraków Program
​07.11.2018 ​VII spotkanie Grupy Roboczej Program

Finansowanie działań adaptacyjnych - Marcin Grądzki

Adaptacja do Zmian Klimatu w polityce ekologicznej państwa

Adaptacja do Zmian Klimatu w badaniach świadomości ekologicznej mieszkańców Polski

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. "Wczujmy sie w klimat" - postęp prac

Protokół
​9-11.07.2018 ​Wizyta studyjna Piła ​Program

Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych

Mała retencja w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra, 2003-2018

Protokół
16.11.2017​ ​VI spotkanie Grupy Roboczej
Program

Protokół
28.04.2017​ ​V spotkanie Grupy Roboczej

​Program

Projekt Miejskie Plany Adaptacji

Uwzględnienie komponentu dotyczącego zagospodarowania wód opadowych w RPO

Protokół

​12.12.2016 ​IV spotkanie Grupy Roboczej Agenda

Działania Ministerstwa Środowiska w zakresie adaptacji do zmian klimatu - Marcin Grądzki, Ministerstwo Środowiska

Systemy gospodarowania wodami opadowymi - Piotr Czarnocki, Ministerstwo Środowiska

Doświadczenia Łódzkich projektów „EH-REK Arturówek” oraz „SWITCH”  - Iwona Wagner, Uniwersytet Łódzki

Doświadczenia projektu Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia - Stefan Obłąkowski, FPP Enviro Sp. z o.o.

Protokół
​21.04.2016 ​III spotkanie Grupy Roboczej ​​Agenda

Porozumienie  21. konferencji w sprawie klimatu w 2015 r. Wpływ na krajową i europejską politykę ds. adaptacji do zmian klimatu - Monika Antosik, Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Klimat w ocenach oddziaływania na środowisko. Prace grupy roboczej ds. oceny oddziaływania na środowisko - Piotr Czarnocki, Ministerstwo Środowiska

Aktualne działania Ministerstwa Środowiska w obszarze adaptacji do zmian klimatu - Marcin Grądzki, Ministerstwo Środowiska

Narzędzia, dokumenty i rozwiązania techniczne w obszarze zmian klimatu stosowane w innych krajach Unii Europejskiej. Przykłady dobrych praktyk - Marcin Grądzki, Ministerstwo Środowiska

Klimat w systemie planowania przestrzennego - Tatiana Tymosiewicz, Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury
18.11.2015​ ​II spotkanie Grupy Roboczej ​Agenda
​2.06.2015 ​I spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Ministerstwo Środowiska Założenia funkcjonowania Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu

Sekretariat Sieci I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu

Ministerstwo Środowiska Praca warsztatowa w dn.2.06.2015

Ministerstwo Środowiska Przystosowanie do zmian klimatu w Danii na poziomie krajowym i lokalnym

Ministerstwo Środowiska Wizyta studyjna w Norwegii – adaptacja do zmian klimatu

Urząd Miasta Warszawy Cele klimatyczne Warszawy i kierunki rozwoju Miasta

Fundacja Sendzimira Usługi ekosystemów błękitnych i zielonych, a zmiany klimatyczne

  
 
 
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.