Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Grupa Robocza ds. Adaptacji do Zmian Klimatu 
Głównymi celami funkcjonowania Grupy Roboczej ds. Adaptacji do zmian Klimatu są:
1.     Operacjonalizacja/wdrażanie Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywa do 2030 (SPA2020).
2.     Wsparcie mainstremingu adaptacji na poziom regionalny poprzez wskazanie kierunków działań adaptacyjnych, które powinny zostać uwzględnione w dokumentach strategicznych tworzonych na poziomie wojewódzkim, co umożliwi z kolei tworzenie ram dla planowania działań adaptacyjnych na poziomie lokalnym, a także na wymianę informacji między poziomem lokalnym i regionalnym w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu.
3.     Wsparcie procesu monitoringu i raportowania z realizowanych na poziomie regionalnym i lokalnym działań adaptacyjnych.
4.     Stworzenie forum współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami szczebla krajowego i regionalnego oraz współpracy międzynarodowej.
5.     Wsparcie realizacji projektu dot. adaptacji do zmian klimatu w miastach pow. 100 tys. mieszkańców (POIiŚ 2014-2020).
 
​Data ​Tytuł spotkania ​Nazwa dokumentu
​25.04.2022 ​Spotkanie Grupy Roboczej​ online Program​

Protokół
​13 -15.10.2021 ​Wizyta studyjna do Gdańska ​Program

Protokół​

ESP Żarnowiec

Morskie Farmy Wiatrowe​​
​04.12.2020 ​IX spotkanie Grupy Roboczej
​Agenda

Postęp prac nad nową perpekstywą finansową 2021-2027 w obszarze adaptacji do zmian klimatu

"Miasto z klimatem"- wyniki i wnioski z przeprowadzonych przez MKiŚ warszatów miejskich

Miasto z klimatem raport podsumowujący- zieleń

Miasto z klimatem raport podsumowujący- transport


Miasto z klimatem raport podsumowujący- woda

Miasto z klimatem raport podsumowujący- przestrzeń


Miasto z klimatem raport podsumowujący- powietrze

Protokół

​06.11.2019 ​VIII spotkanie Grupy Roboczej

Postęp prac nad nową perspektywą finansową 2021-2027, Projekt POIiŚ na lata 2021-2027 w zakresie adaptacji do zmian klimatu

Realizacja programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”

Założenia na COP 25 w Chile

Uwagi Komisji Europejskiej do projektu Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu

​29-31.05.2019 Wi​zyta studyjna w Krakowie Program

Protokół​​
​07.11.2018 ​VII spotkanie Grupy Roboczej

Program

Finansowanie działań adaptacyjnych

Adaptacja do Zmian Klimatu w polityce ekologicznej państwa

Adaptacja do Zmian Klimatu w badaniach świadomości ekologicznej mieszkańców Polski

Protokół

​9-11.07.2018 ​Wizyta studyjna w Pile
​Program

Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych

Mała retencja w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra, 2003-2018

Protokół
16.11.2017​ ​VI spotkanie Grupy Roboczej
Program

Protokół
28.04.2017​ ​V spotkanie Grupy Roboczej

​Program

Projekt Miejskie Plany Adaptacji

Uwzględnienie komponentu dotyczącego zagospodarowania wód opadowych w RPO

Protokół

​12.12.2016 ​IV spotkanie Grupy Roboczej Agenda

Działania Ministerstwa Środowiska w zakresie adaptacji do zmian klimatu - Marcin Grądzki, Ministerstwo Środowiska

Systemy gospodarowania wodami opadowymi - Piotr Czarnocki, Ministerstwo Środowiska

Doświadczenia Łódzkich projektów „EH-REK Arturówek” oraz „SWITCH”  - Iwona Wagner, Uniwersytet Łódzki

Doświadczenia projektu Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia - Stefan Obłąkowski, FPP Enviro Sp. z o.o.

Protokół
​21.04.2016 ​III spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Porozumienie  21. konferencji w sprawie klimatu w 2015 r. Wpływ na krajową i europejską politykę ds. adaptacji do zmian klimatu - Monika Antosik, Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Klimat w ocenach oddziaływania na środowisko. Prace grupy roboczej ds. oceny oddziaływania na środowisko - Piotr Czarnocki, Ministerstwo Środowiska

Aktualne działania Ministerstwa Środowiska w obszarze adaptacji do zmian klimatu - Marcin Grądzki, Ministerstwo Środowiska

Narzędzia, dokumenty i rozwiązania techniczne w obszarze zmian klimatu stosowane w innych krajach Unii Europejskiej. Przykłady dobrych praktyk - Marcin Grądzki, Ministerstwo Środowiska

Klimat w systemie planowania przestrzennego - Tatiana Tymosiewicz, Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury

18.11.2015​ ​II spotkanie Grupy Roboczej ​Agenda
​2.06.2015 ​I spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Ministerstwo Środowiska Założenia funkcjonowania Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu

Sekretariat Sieci I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu

Ministerstwo Środowiska Praca warsztatowa w dn.2.06.2015

Ministerstwo Środowiska Przystosowanie do zmian klimatu w Danii na poziomie krajowym i lokalnym

Ministerstwo Środowiska Wizyta studyjna w Norwegii – adaptacja do zmian klimatu

Urząd Miasta Warszawy Cele klimatyczne Warszawy i kierunki rozwoju Miasta

Fundacja Sendzimira Usługi ekosystemów błękitnych i zielonych, a zmiany klimatyczne

  
 
 
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.