Ochrona danych

Przed podaniem danych prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na jej postanowienia.

Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
​​
Grupa Robocza ds. Adaptacji do Zmian Klimatu 
Głównymi celami funkcjonowania Grupy Roboczej ds. Adaptacji do zmian Klimatu są:
1.     Operacjonalizacja/wdrażanie Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywa do 2030 (SPA2020).
2.     Wsparcie mainstremingu adaptacji na poziom regionalny poprzez wskazanie kierunków działań adaptacyjnych, które powinny zostać uwzględnione w dokumentach strategicznych tworzonych na poziomie wojewódzkim, co umożliwi z kolei tworzenie ram dla planowania działań adaptacyjnych na poziomie lokalnym, a także na wymianę informacji między poziomem lokalnym i regionalnym w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu.
3.     Wsparcie procesu monitoringu i raportowania z realizowanych na poziomie regionalnym i lokalnym działań adaptacyjnych.
4.     Stworzenie forum współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami szczebla krajowego i regionalnego oraz współpracy międzynarodowej.
5.     Wsparcie realizacji projektu dot. adaptacji do zmian klimatu w miastach pow. 100 tys. mieszkańców (POIiŚ 2014-2020).
 
​Data ​Tytuł spotkania ​Nazwa dokumentu
​18.11.2022 ​Spotkan​ie Grupy Roboczej​​ Agenda

Prezentacja

Prezentacja

Prezentacja

Prezentacja
​25.04.2022 ​Spotkanie Grupy Roboczej​ online Program​

Protokół
​13 -15.10.2021 ​Wizyta studyjna do Gdańska ​Program

Protokół​

ESP Żarnowiec

Morskie Farmy Wiatrowe​​
​04.12.2020 ​IX spotkanie Grupy Roboczej
​Agenda

Postęp prac nad nową perpekstywą finansową 2021-2027 w obszarze adaptacji do zmian klimatu

"Miasto z klimatem"- wyniki i wnioski z przeprowadzonych przez MKiŚ warszatów miejskich

Miasto z klimatem raport podsumowujący- zieleń

Miasto z klimatem raport podsumowujący- transport


Miasto z klimatem raport podsumowujący- woda

Miasto z klimatem raport podsumowujący- przestrzeń


Miasto z klimatem raport podsumowujący- powietrze

Protokół

​06.11.2019 ​VIII spotkanie Grupy Roboczej

Postęp prac nad nową perspektywą finansową 2021-2027, Projekt POIiŚ na lata 2021-2027 w zakresie adaptacji do zmian klimatu

Realizacja programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”

Założenia na COP 25 w Chile

Uwagi Komisji Europejskiej do projektu Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu

​29-31.05.2019 Wi​zyta studyjna w Krakowie Program

Protokół​​
​07.11.2018 ​VII spotkanie Grupy Roboczej

Program

Finansowanie działań adaptacyjnych

Adaptacja do Zmian Klimatu w polityce ekologicznej państwa

Adaptacja do Zmian Klimatu w badaniach świadomości ekologicznej mieszkańców Polski

Protokół

​9-11.07.2018 ​Wizyta studyjna w Pile
​Program

Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych

Mała retencja w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra, 2003-2018

Protokół
16.11.2017​ ​VI spotkanie Grupy Roboczej
Program

Protokół
28.04.2017​ ​V spotkanie Grupy Roboczej

​Program

Projekt Miejskie Plany Adaptacji

Uwzględnienie komponentu dotyczącego zagospodarowania wód opadowych w RPO

Protokół

​12.12.2016 ​IV spotkanie Grupy Roboczej Agenda

Działania Ministerstwa Środowiska w zakresie adaptacji do zmian klimatu - Marcin Grądzki, Ministerstwo Środowiska

Systemy gospodarowania wodami opadowymi - Piotr Czarnocki, Ministerstwo Środowiska

Doświadczenia Łódzkich projektów „EH-REK Arturówek” oraz „SWITCH”  - Iwona Wagner, Uniwersytet Łódzki

Doświadczenia projektu Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia - Stefan Obłąkowski, FPP Enviro Sp. z o.o.

Protokół
​21.04.2016 ​III spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Porozumienie  21. konferencji w sprawie klimatu w 2015 r. Wpływ na krajową i europejską politykę ds. adaptacji do zmian klimatu - Monika Antosik, Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Klimat w ocenach oddziaływania na środowisko. Prace grupy roboczej ds. oceny oddziaływania na środowisko - Piotr Czarnocki, Ministerstwo Środowiska

Aktualne działania Ministerstwa Środowiska w obszarze adaptacji do zmian klimatu - Marcin Grądzki, Ministerstwo Środowiska

Narzędzia, dokumenty i rozwiązania techniczne w obszarze zmian klimatu stosowane w innych krajach Unii Europejskiej. Przykłady dobrych praktyk - Marcin Grądzki, Ministerstwo Środowiska

Klimat w systemie planowania przestrzennego - Tatiana Tymosiewicz, Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury

18.11.2015​ ​II spotkanie Grupy Roboczej ​Agenda
​2.06.2015 ​I spotkanie Grupy Roboczej

Agenda

Ministerstwo Środowiska Założenia funkcjonowania Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu

Sekretariat Sieci I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu

Ministerstwo Środowiska Praca warsztatowa w dn.2.06.2015

Ministerstwo Środowiska Przystosowanie do zmian klimatu w Danii na poziomie krajowym i lokalnym

Ministerstwo Środowiska Wizyta studyjna w Norwegii – adaptacja do zmian klimatu

Urząd Miasta Warszawy Cele klimatyczne Warszawy i kierunki rozwoju Miasta

Fundacja Sendzimira Usługi ekosystemów błękitnych i zielonych, a zmiany klimatyczne

  
 
 
Kalendarium
Netletter
 

Skorzystaj z możliwości otrzymywania najnowszych informacji Sieci.

Dodaj e-mail do listy otrzymujących Netletter o Sieci.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. Wszystkie prawa zastrzeżone.