Skip Ribbon Commands
Skip to main content
                                       

Konsultacje społeczne programu „Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich” na lata 2021-2027

Michał Rakowski- Dyrektor Departamentu Realizacji Projektów Środowiskowych GDOŚ 9 kwietnia br. wziął udział w panelu dyskusyjnym organizowanym w ramach konsultacji społecznych programu „Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich” na lata 2021-2027. Organizatorem konferencji było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

GDOS jest jednym z głównych Beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna i realizuje projekty z zakresu wsparcia zatrudnienia, wsparcia stanowisk pracy oraz wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację zadań z zakresu Polityki Spójności.

W trakcie panelu dyskusyjnego Dyrektor Rakowski przedstawił dotychczasowe doświadczenia GDOS związane z realizacją projektów, omówił jak fundusze POPT wspierają działania realizowane przez GDOS oraz wskazał obszary istotne do dalszego finansowania z POPT w ramach Perspektywy Finansowej 2021-2027.

Więcej szczegółowych informacji jest dostępne na stronie internetowej :

https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/pomoc-techniczna-dla-funduszy-europejskich-na-lata-2021-2027/transmisja-na-zywo/?fbclid=IwAR1WRDJs8yKrHcmDcnlkvVIZ5VAr2mlqJdy2Oyzzo4SzjfBuq4I4d7OVii4​

Calendar
Netletter
 

Take the opportunity to receive the latest information about Network.

Add your e-mail address to the list of Netletter users.

Portal co-financed by the European Union under the Operational Programme Technical Assistance 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. All right reserved.