Skip Ribbon Commands
Skip to main content
                                       

Zielone Zamówienia Publiczne dołączają do Sieci

W dniu 13 maja br. odbyło się pierwsze, inauguracyjne spotkanie Grupy Roboczej ds. Zielonych Zamówień Publicznych. Na spotkaniu określono zasady funkcjonowania grupy roboczej oraz wyznaczono harmonogram prac na najbliższy rok.  Omówiono zakres tematyczny planowanych spotkań oraz przedstawiono propozycje warsztatów i wizyt studyjnych. 

Najważniejszym etapem spotkania był wybór zarządu Grupy, gdzie Przewodniczącym został Michał Rakowski- Dyrektora Departamentu Realizacji Projektów Środowiskowych GDOŚ a Zastępcami Izabela Znamirowska - RDOŚ Kraków oraz Piotr Rychłowski – UM woj. Zachodniopomorskiego.

Głównym celem nowej grupy roboczej będzie zwiększenie zakresu stosowania aspektów środowiskowych w zamówieniach publicznych, w szczególności finansowanych ze środków UE. Jej prace będą koncentrowały się na wypracowaniu modelu dobrych praktyk w oparciu o przykłady zastosowania proekologicznych rozwiązań w zamówieniach, jak również weryfikację istniejących opracowań, zaleceń, wytycznych, a także współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami właściwymi w sprawach zamówień publicznych.


Calendar
Netletter
 

Take the opportunity to receive the latest information about Network.

Add your e-mail address to the list of Netletter users.

Portal co-financed by the European Union under the Operational Programme Technical Assistance 2007-2013

Copyright © 2013 GDOŚ. All right reserved.